Colofon

Redactieraad

De redactieraad bestaat uit vijf personen. De vier capaciteitsgroepen (Algemene Economie, Econometrie, Bedrijfseconomie en Toegepaste Economie worden afzonderlijk vertegenwoordigd door:

Robert Dur, capaciteitsgroep Algemene Economie
Dennis Huisman, capaciteitsgroep Econometrie & Besliskunde
Peter Kavelaars, capaciteitsgroep Bedrijfseconomie
Brigitte Hoogendoorn, capaciteitsgroep Toegepaste Economie 

De eindredactie is in handen van Ronald de Groot. Voor inhoudelijke vragen over EconomieOpinie.nl kunt u met hem contact opnemen.

Postadres

Erasmus School of Economics
Erasmus Universiteit Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

Copyright

Deze website inclusief de gepubliceerde informatie valt onder het auteurs-, naburig en databankenrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik overeenkomstig onze gebruiksvoorwaarden, zijn zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs niet toegestaan.

Disclaimer

De informatie op deze website en alle andere websites die vallen onder het EUR domein worden met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. De EUR sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is derhalve niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots, met uitzondering van spiders t.b.v. het indexeren voor openbare zoekmachines. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen de EUR content aanbiedt.

Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn niet toegestaan.
Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

Privacyverklaring

Voor het meedoen aan sommige onderdelen van deze site is de registratie van uw naam en/of telefoonnummer en/of e-mailadres noodzakelijk of gewenst. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt nadat u hiervoor uw nadrukkelijke toestemming heeft gegeven.