EUR Excellence Scholarship

Erasmus beeld

De EUR Excellence Scholarship is een beurs die het instellingscollegegeld van een tweede masteropleiding verlaagt naar het wettelijk collegegeld. De beurs is bedoeld voor excellente EUR-studenten die een tweede master aan de EUR willen volgen.

Hoogte en duur EUR Excellence Scholarship

Als je al een mastergraad hebt behaald en een tweede masteropleiding wil volgen, val je niet langer onder het wettelijk collegegeld (laag tarief). Hierdoor val je onder het hogere instellingscollegegeld. Door de scholarship hoeven goede studenten voor hun tweede master niet het instellingscollegegeld te betalen maar het veel lagere wettelijke collegegeld. De verlaging geldt voor de gehele duur van de opleiding zolang het studietempo zodanig is dat naar verwachting binnen de nominale termijn worden afgestudeerd. De verlaging kan niet worden verlengd tot langer dan de nominale studieduur.  
De tarieven van het collegegeld (zowel wettelijk als instellingscollegegeld) per faculteit staan hier.

Voor wie?

Om in aanmerking te komen voor de EUR Excellence Scholarship moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Minimaal een gemiddeld cijfer van 8,0 voor een opleiding (bachelor of master) aan de EUR in de afgelopen vijf jaar;
 • Je voldoet aan de nationaliteitscriteria voor EER/EU-studenten die het wettelijk collegegeld betalen (zie hier);
 • Je bent ingeschreven voor een voltijds of research master aan de EUR (post-initiële opleidingen vallen niet onder de regeling) of hebt een voorlopig bewijs van inschrijving voor de opleiding;
 • Je dient een aanvraag in voor de scholarship voor 31 mei (zie aanvraagprocedure).

Aanvraagprocedure

1. Stuur voor 31 mei voorafgaand aan het collegejaar waarin je begint met je tweede master je aanvraag voor de EUR Excellence Scholarship naar de coördinator EUR Excellence Scholarship (rianne.nieuwdorp@eur.nl).

2. Je aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Motivatiebrief (maximaal 1 A4);
 • Curriculum vitae;
 • Bewijs van toelating tot de tweede master of een voorlopig bewijs (wordt afgegeven door het onderwijsbureau van de betreffende opleiding);
 • Kopieën van getuigschriften en cijferlijsten waaruit blijkt dat een opleiding aan de EUR met een gemiddelde van minimaal 8,0 is afgerond. Indien het getuigschrift nog niet is uitgereikt dient een brief van de examencommissie te worden meegestuurd waaruit blijkt dat een afronding van de studie(s) met een gemiddelde van minimaal 8,0 is ingepland.

3. Alle aanvragen worden gecontroleerd en beoordeeld door een commissie op motivatie en cijfers.

4. Medio juni ontvang je de uitslag. Het invullen en betalen van de digitale machtiging van het collegegeld stel je uit tot de toekenning van de scholarship.

 • Bij toekenning: Je krijgt hiervan bericht en dient vervolgens de machtiging te printen (waarop het collegegeldtarief is verlaagd) en het verlaagde collegegeld te betalen om je inschrijving af te ronden. Je dient in het kalenderjaar van toekenning van de scholarship te starten met je opleiding.
 • Bij afwijzing: als je helaas geen scholarship toegekend krijgt, kun je ervoor kiezen de inschrijving te annuleren. Als je de opleiding toch wenst te volgen, kun je de inschrijving afronden door het hoge instellingscollegeld te betalen.

Regeling Profileringsfonds

Contact

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met de coördinator EUR Excellence Scholarship:

Rianne Nieuwdorp, USC/E&S
E-mail: rianne.nieuwdorp@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen