Betaling van het collegegeld

Betaling van het collegegeld kan op de volgende manieren:

1. Machtiging

Nadat je een inschrijfverzoek hebt ingediend wordt de hoogte van je collegegeld of premastervergoeding bepaald. We informeren je hierover via Studielink in juni. Daarna is het mogelijk om via studielink aan te geven dat je per digitale machtiging betaalt. Volg hiervoor het stappenplan van studielink.  Zorg ervoor dat we jouw volledig ingevulde en ondertekende digitale machtiging van je hebben ontvangen vóór 31 augustus.
Let op: voor niet-EER studenten, die een inreisvisum en/of een verblijfsvergunning moeten aanvragen, gelden andere regels. 

2. Online betalen

Als je weet welk tarief je moet betalen kun je via de website ook online betalen. Zorg ervoor dat we jouw betaling hebben ontvangen vóór 31 augustus.

Ga naar online betalen van het collegegeld >>

3. Bankoverschrijving

Je kunt de betaling overmaken naar rekeningnummer NL10ABNA0490929311 van de ABN-AMRO t.n.v. Erasmus Universiteit Rotterdam onder vermelding van je naam en studentnummer. Dit moet direct het volledige bedrag zijn. Houd rekening met eventuele toeslagen op internationale betalingen. Betalingsgegevens om vanuit het buitenland te betalen:

  • IBAN code: NL10ABNA0490929311
  • BIC code: ABNANL2A

Zorg ervoor dat het collegegeld vóór de startdatum van je inschrijving op de rekening van EUR is bijgeschreven.
Let op: voor niet-EER studenten, die een inreisvisum en/of een verblijfsvergunning moeten aanvragen, gelden andere regels. 

4. Iemand anders betaalt

Als je werkgever, ouder of verzorger betaalt dienen de betaalgegevens van betaler ingevuld te worden. Klik hier voor meer informatie als iemand anders betaalt.

5. Bewijs Betaald Collegegeld

We accepteren een origineel Bewijs Betaald Collegegeld in de volgende twee gevallen:

A. Betaal je over dezelfde periode het wettelijke collegegeld bij een andere Nederlandse hogeschool of universiteit, dan hoef je bij de EUR over die periode geen wettelijk collegegeld te betalen. Als het wettelijk collegegeld bij de andere onderwijsinstelling lager is, betaal je aan de EUR het verschil. 

B. Betaal je bij een andere Nederlandse onderwijsinstelling het wettelijk collegegeld en sta je  bij de EUR gelijktijdig ingeschreven als student voor een premasterprogramma dan word je vrijgesteld van de betaling van de premastervergoeding. Kies in Studielink voor 'Er wordt betaald op een andere wijze'. Stuur vervolgens het Bewijs van Betaald Collegegeld (dit vraag je aan bij de studentenadministratie van jouw andere onderwijsinstelling), voorzien van je EUR-studentnummer, naar:

Erasmus Universiteit Rotterdam
Team In- Uitschrijven & Bekostiging (IU&B)
Antwoordnummer 2791
3000 VB Rotterdam

Je kunt het Bewijs Betaald Collegegeld ook inleveren bij Erasmus Studenten Service Centrum (Sanders gebouw, naast de Food Court). Zorg ervoor dat we je Bewijs Betaald Collegegeld ontvangen vóór aanvang van je inschrijving bij ons. Studenten die bij de EUR het instellingstarief betalen, krijgen geen vermindering of vrijstelling en betalen het volledige bedrag.

6. Betaling bij het ESSC

Betaling van het collegegeld is ook mogelijk bij het Erasmus Studenten Service Centrum  Dit kan alleen met bankpas (pinnen). Betaling per creditcard is alleen mogelijk voor niet-EER studenten. Er geldt een 5% toeslag op betalingen met Visa/Mastercard (credit/debit).  Betaling in termijnen is met PIN of creditcard niet mogelijk. Het gehele bedrag dient vóór de aanvangsdatum van de inschrijving te zijn ontvangen.

7. Betaling van losse cursussen

De facturering van het volgen van verkorte opleidingen wordt verzorgd door de faculteit waar je de cursus volgt. Cursussen verzorgd door HOVO worden door HOVO in rekening gebracht. Volg hiervoor de instructies op die je van de faculteit of van de HOVO krijgt.

8. Consequenties van te late betaling

De betaling van het collegegeld of schakelvergoeding is één van de noodzakelijke voorwaarden waaraan moet zijn voldaan voordat jouw inschrijving voor een opleiding kan worden gerealiseerd.

Je inschrijving moet volledig zijn afgerond vóór aanvang van je studie. Start jouw opleiding in september, dan dient de betaling vóór 31 augustus door ons te zijn ontvangen. Niet tijdig betalen heeft tot gevolg dat je niet ingeschreven staat. In dat geval wordt toegang tot de onderwijssystemen geblokkeerd, kun je geen boeken lenen in de bieb en kunnen behaalde studieresultaten niet worden geregistreerd. Niet ingeschreven staan betekent daarnaast dat je geen recht hebt op studiefinanciering en OV vergoeding.

Betaal je het collegegeld via digitale machtiging in gespreide termijnen, dan geldt dat wanneer de periodieke incasso’s niet tijdig geïnd kunnen worden, je bericht krijgt om binnen een bepaalde termijn te betalen. Is de betaling opnieuw niet op tijd binnen, dan wordt de toegang tot de onderwijssystemen geblokkeerd. (Zie hiervoor het debiteurenprotocol). Tevens loop je het risico dat behaalde resultaten niet geregistreerd worden en dat je geen recht hebt op studiefinanciering en OV vergoeding.