Betaling van het collegegeld

Bezige student

Betaling van het collegegeld kan volgens onderstaande betaalmethoden.

Betaling van het collegegeld kan op de volgende manieren:

Nadat je een inschrijfverzoek hebt ingediend wordt de hoogte van je collegegeld of premastervergoeding bepaald. We informeren je hierover via Studielink in april. Daarna is het mogelijk om via studielink aan te geven dat je per doorlopende digitale machtiging betaalt. Volg hiervoor de instructies in Studielink:

Zorg ervoor dat we jouw volledig ingevulde en ondertekende digitale machtiging van je hebben ontvangen vóór 31 augustus.
Je kunt kiezen voor een eenmalige incasso of een incasso in termijnen. Er zijn 5 incassotermijnen; de precieze incassodata van de termijnen staan in het debiteurenprotocol hieronder.
Let op: voor niet-EER studenten, die een inreisvisum en/of een verblijfsvergunning moeten aanvragen, gelden andere regels. 

Als je weet welk tarief je moet betalen kun je via de website ook online betalen. Zorg ervoor dat we jouw betaling hebben ontvangen vóór 31 augustus.

Als je twijfelt over je tarief, raadpleeg dan eerst de chatbot op de collegegeldtarieven pagina.

Voor niet-EER studenten, die een inreisvisum en/of een verblijfsvergunning moeten aanvragen, gelden andere regels.

Meer informatie over de verschillende tarieven

Volg het stappenplan in Studielink en geef aan dat de betaalmethode is “Betaal op andere wijze”.

Betalingen:
Je kunt de betaling m.b.t. collegejaar 2024 overmaken naar rekeningnummer NL92ABNA0602496071 van de ABN-AMRO t.n.v. Erasmus Universiteit Rotterdam onder vermelding van je naam en studentnummer.
Dit moet direct het volledige bedrag zijn. Houd rekening met eventuele toeslagen op internationale betalingen.

Betalingsgegevens om vanuit het buitenland te betalen:

 • IBAN code: NL92ABNA0602496071
 • BIC code: ABNANL2A

Zorg ervoor dat het collegegeld vóór de startdatum van je studieprogramma (31 augustus) op de rekening van EUR is bijgeschreven.
Let op: voor niet-EER studenten, die een inreisvisum en/of een verblijfsvergunning moeten aanvragen, gelden andere regels. 

Als je werkgever, ouder of verzorger betaalt dienen de betaalgegevens van betaler ingevuld te worden.

Geef in Studielink aan dat de betaalmethode 'betaal op andere wijze' is en dat iemand anders zal betalen. Maak het collegegeld over met vermelding van studentnaam en studentnummer:

Betalingen:
Je kunt de betaling m.b.t. collegejaar 2024 overmaken naar rekeningnummer NL92ABNA0602496071 van de ABN-AMRO t.n.v. Erasmus Universiteit Rotterdam onder vermelding van je naam en studentnummer.
Dit moet direct het volledige bedrag zijn. Houd rekening met eventuele toeslagen op internationale betalingen.

Betalingsgegevens om vanuit het buitenland te betalen:

 • IBAN code: NL92ABNA0602496071
 • BIC code: ABNANL2A

Let op: zorg ervoor dat we de betaling vóór 31 augustus ontvangen. Anders ben je niet geregistreerd.

NB: er is een andere deadline van toepassing voor niet-EER-studenten, die een inreisvisum en / of een verblijfsvergunning moeten aanvragen.)

Kies in Studielink de betaalmethode 'betaal op andere wijze' en vul de gegevens in. Stuur daarna een e-mail naar de Afdeling Collegegeld (tfo.fin@eur.nl) waarin staat dat je een inschrijvingsaanvraag hebt ingediend en dat de betaling van het collegegeld is geregeld door (naam van de organisatie die de beurs verstrekt) vóór 31 augustus.

Vermeld bovendien:

     studentnummer
     hoogte collegegeld
     academisch jaar (bijvoorbeeld registratie academiejaar 2024-2025)
     naam van de beurs/scholarship

Als je het collegegeld wilt betalen via een factuur, kies dan in Studielink de betaalmethode 'betaal op andere wijze'. Neem vervolgens contact op met het ESSC om een factuur aan te vragen. Vermeld alsjeblieft:

 • studentnummer
 • adres om de factuur naar toe te sturen
 • collegegeldbedrag
 • academisch jaar (bijvoorbeeld inschrijving academiejaar 2024-2025)

Let op: zorg ervoor dat je de factuur vóór 1 augustus aanvraagt bij het ESSC en zorg ervoor dat we de betaling vóór 31 augustus ontvangen.

(Met uitzondering van niet-EER studenten, die een inreisvisum en / of verblijfsvergunning moeten aanvragen.)

 • Als iemand anders jouw collegegeld wil betalen bij het Erasmus Student Service Center, houd er dan rekening mee dat wij geen contante betalingen accepteren. Betaling is alleen mogelijk met PIN of creditcard. Betalingen in termijnen is niet mogelijk bij het Erasmus Student Service Center.
 • Kies je ervoor om te betalen bij het Erasmus Studenten Service Centrum, kies dan in Studielink de betaalmethode 'betaal op andere wijze'.
 • Let op: zorg ervoor dat we de betaling vóór 31 augustus ontvangen.
 • (Met uitzondering van niet-EER studenten, die een inreisvisum en / of verblijfsvergunning moeten aanvragen.)

Een bewijs betaald collegegeld (BBC) is een bewijsstuk waaruit blijkt dat je het wettelijk collegegeld hebt betaald bij een onderwijsinstelling in het hoger onderwijs. We accepteren een origineel Bewijs Betaald Collegegeld in de volgende twee gevallen:

 1. Betaal je over dezelfde periode het wettelijke collegegeld bij een andere Nederlandse hogeschool of universiteit, dan hoef je bij de EUR over die periode geen wettelijk collegegeld te betalen. Als het wettelijk collegegeld bij de andere onderwijsinstelling lager is, betaal je aan de EUR het verschil. 
   
 2. Betaal je bij een andere Nederlandse onderwijsinstelling het wettelijk collegegeld/premastervergoeding en sta je  bij de EUR gelijktijdig ingeschreven als student dan word je vrijgesteld van de betaling van het collegegeld/premastervergoeding.

Het is in Studielink mogelijk om een BBC aan te vragen bij de onderwijsinstelling waar je al betaald hebt, en digitaal uit te laten wisselen met de onderwijsinstelling waar je wilt betalen. Of de optie van het digitaal uitwisselen van het BBC mogelijk is, is afhankelijk van de onderwijsinstelling en of die dit ook ondersteunt. De EUR ondersteunt deze optie. Alleen als beide onderwijsinstellingen deze optie ondersteunen, kan deze uitwisseling van het BBC digitaal via Studielink uitgevoerd worden.

Deadlines

Zorg ervoor dat we je Bewijs Betaald Collegegeld ontvangen vóór aanvang van je studieprogramma (31 augustus) bij ons. Lever je je Bewijs Betaald Collegegeld in later dan 30 september, dan is het mogelijk dat er administratiekosten gelden.

Studenten die bij de EUR het instellingstarief betalen, krijgen geen vermindering of vrijstelling en betalen het volledige bedrag.

Betaling van het collegegeld is ook mogelijk bij het Erasmus Studenten Service Centrum  Betalen op het ESSC is alleen mogelijk met PIN of creditcard. Betaling in termijnen is met PIN of creditcard niet mogelijk. Het gehele bedrag dient vóór de aanvangsdatum van de inschrijving te zijn ontvangen.

De facturering van het volgen van verkorte opleidingen wordt verzorgd door de faculteit waar je de cursus volgt. Volg hiervoor de instructies op die je van de faculteit krijgt.

De betaling van het collegegeld of schakelvergoeding is één van de noodzakelijke voorwaarden waaraan moet zijn voldaan voordat jouw inschrijving voor een opleiding kan worden gerealiseerd.

Je inschrijving moet volledig zijn afgerond vóór aanvang van je studie. Start jouw opleiding in september, dan dient de betaling vóór 31 augustus door ons te zijn ontvangen. Niet tijdig betalen heeft tot gevolg dat je niet ingeschreven staat. In dat geval wordt toegang tot de onderwijssystemen geblokkeerd, kun je geen boeken lenen in de bieb en kunnen behaalde studieresultaten niet worden geregistreerd. Niet ingeschreven staan betekent daarnaast dat je geen recht hebt op studiefinanciering en OV vergoeding.

Betaal je het collegegeld via digitale machtiging in gespreide termijnen, dan geldt dat wanneer de periodieke incasso’s niet tijdig geïnd kunnen worden, je bericht krijgt om binnen een bepaalde termijn te betalen. Is de betaling opnieuw niet op tijd binnen, dan wordt de toegang tot de onderwijssystemen geblokkeerd. (Zie hiervoor het debiteurenprotocol). Tevens loop je het risico dat behaalde resultaten niet geregistreerd worden en dat je geen recht hebt op studiefinanciering en OV vergoeding.

Het hele jaar door kun je de opgevoerde betaalgegevens in Studielink wijzigen. Zo kun je het rekeningnummer aanpassen, aangeven dat iemand anders gaat betalen en veranderen van betalen in één termijn naar meerdere termijnen en vice versa. De wijziging zal ingaan vanaf het eerstvolgende betaalmoment. Dit kan ook pas in het nieuwe studiejaar zijn. De Erasmus Universiteit bepaalt wanneer de wijziging wordt doorgevoerd.

Informatie over het wijzigen van betaalgegevens in Studielink:

Wanneer het collegegeld niet tijdig is betaald, of niet geïnd kan worden, dan geldt het debiteurenprotocol van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook is hier informatie te vinden over wanneer het collegegeld betaald moet worden en hoe je een machtiging kunt wijzigen.

Wanneer het collegegeld niet tijdig is betaald, of niet geïnd kan worden, dan geldt het debiteurenprotocol van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook is hier informatie te vinden over wanneer het collegegeld betaald moet worden en hoe je een machtiging kunt wijzigen.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen