Vergoeding premasterprogramma

Studenten lopen door de hal van het Sanders gebouw

Heb je vragen over premaster regels of de vergoedingen?

Onze antwoorden op veelgestelde vragen over de vergoeding die je betaalt als je een premasterprogramma volgt vind je in ASK Erasmus.

Let op! Studenten die bij de Erasmus Universiteit Rotterdam of een andere instelling van hoger onderwijs gelijktijdig ingeschreven staan en voor die inschrijving het wettelijk collegegeld betalen, zijn bij inschrijving voor de premaster vrijgesteld van het betalen van de premastervergoeding.

Download hieronder de premaster tarieven voor 2023-2024. Voor premasters kleiner dan 60 EC betaal je een proportioneel deel van het collegegeld. Je ontvangt restitutie bij (tussentijds)uitschrijven voor 1 juni van het studiejaar. Er is dan geen sprake meer van een ononderbroken inschrijving.

Kijk voor meer informatie ook op de pagina van de premasterprogramma’s.

Inschrijvers van een premasterprogramma betalen een keer het proportioneel deel van het wettelijk- of instellingscollegegeld. In het OER van desbetreffende opleiding is opgenomen dat deelnemers maximaal 1 of 2 jaar over het programma mogen doen. Controleer in het betreffende OER welke termijn voor jouw premaster geldt. In het geval van 2 jaar, is er in het tweede studiejaar sprake van een kosteloze herinschrijving, mits er sprake is van een ononderbroken inschrijving. Indien deze maximale duur is overschreven, en je hebt toestemming van de faculteit, is opnieuw een vergoeding verschuldigd zoals vastgelegd in artikel 3.5 van de Regeling Inschrijving en Collegegeld EUR.
 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen