Tijdens je studie

Filosofie - deeltijd
Master Filosofie

Honoursprogramma

Getalenteerde en gemotiveerde filosofiestudenten met goede cijfers in het eerste jaar kunnen deelnemen aan een honoursprogramma. Studenten kunnen kiezen voor het filosofische honoursprogramma of het interdisciplinaire universiteitsbrede honoursprogramma.

Het filosofische honoursprogramma laat studenten kennismaken met de praktijk van filosofisch onderzoek. De student bereidt o.a. een artikel voor met een docent, bezoekt een conferentie en maakt een studiereis.

Tijdens het interdisciplinaire honoursprogramma maakt een student kennis met andere disciplines en onderzoekt samen met honoursstudenten van andere faculteiten grensoverschrijdende maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken.

Kijk voor meer informatie op de website van het Erasmus Honours Programme.

Studeren in het buitenland

Filosofie studeren in Sydney, Oxford of Bologna? Erasmus School of Philosophy heeft uitwisselingscontracten met vele partneruniversiteiten binnen en buiten Europa. Tijdens het derde jaar van je studie is er ruimte om een aantal maanden vakken te volgen aan een buitenlandse universiteit.

Stage lopen

Meelopen bij een uitgeverij, op een redactie of bij de overheid? In het derde jaar is er ruimte om een stage te lopen en zo kennis te maken met de beroepspraktijk. Studenten Filosofie van de Erasmus Universiteit Rotterdam gingen je voor bij het Ministerie van Economische Zaken, KPMG, de Koninklijke Bibliotheek, de Algemene Rekenkamer, Stichting Filosofie Oost-West, Rotterdam Vakmanstad, Filosofie Magazine, gemeentes en op diverse scholen.

Wijsgerige faculteitsvereniging ERA

ERA is de faculteitsvereniging van de Erasmus School of Philosophy. De ambitie van het bestuur is ervoor te zorgen dat studenten het maximale uit hun studententijd kunnen halen. ERA doet dit door het organiseren van interessante kroegcolleges, diverse culturele activiteiten en een studiereizen. ERA is toegankelijk voor alle filosofiestudenten. Als lid van ERA ontvangen studenten tweemaal per jaar het faculteitsblad Twijfel, waarin filosofische stukken en interviews staan van, met en door studenten en docenten. 

Kijk voor meer informatie op de website van ERA

Erasmus Student Journal of Philosophy (ESJP)

Het Erasmus Student Journal of Philosophy (ESJP) is een double-blind peer-reviewed tijdschrift waarin de studenten van Erasmus School of Philosophy de mogelijkheid krijgen om filosofische essays te publiceren. Gepubliceerde essays zijn genomineerd door de docent van het vak waarvoor zij zijn geschreven en worden onderworpen aan een double-blind peer review proces waarin minstens één andere docent en twee studenten uit de redactie optreden als referenten.

Door studenten uit te dagen om eigen werk te publiceren, kennis te laten maken met het beste werk van andere studenten en zo te stimuleren om ideeën uit te wisselen, hoopt het ESJP het filosofische klimaat aan Erasmus School of Philosophy verder te verrijken. Daarnaast zet het ESJP zich in om het beste werk van studenten bij een breder intellectueel publiek onder de aandacht te brengen. 

Kijk voor meer informatie op de website van het ESJP

Is dit jouw studie?

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen