Faculteitsraad

De Faculteitsraad is een belangrijk medezeggenschapsorgaan van Erasmus School of Philosophy. De Faculteitsraad bespreekt de algemene gang van zaken in de faculteit met de decaan. De decaan informeert de Faculteitsraad over het door hem gevoerde beleid en over zijn beleidsvoornemens met betrekking tot onderwijs, onderzoek, financiën, personeel en organisatie.

De Faculteitsraad beschikt over instemmings-, informatie- en adviesrecht. De Faculteitsraad heeft instemmingsrecht met betrekking tot vaststelling en wijziging van het faculteitsreglement, onderdelen van de onderwijs- en examenregelingen en in het geval van een voorgenomen reorganisatie. Het informatierecht stelt de Faculteitsraad in staat om te allen tijde informatie op te vragen over beleid en beleidsvoornemens bij de decaan. Ten slotte geeft het adviesrecht de Faculteitsraad de bevoegdheid voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken over alle aangelegenheden die de faculteit betreffen.

Samenstelling Faculteitsraad 2023-2024

Personeelsgeleding             
Marie van der Gaag MAvandergaag@esphil.eur.nl
Sanne Steensteen@esphil.eur.nl
Dr. Ryan Kopaitichkopaitich@esphil.eur.nl
Studentengeleding               
Bo Hellerheller@esphil.eur.nl
G.A. Dijkstra (voorzitter)dijkstra@esphil.eur.nl
Luca de Jong579816lj@student.eur.nl
Senad Delicdelic@esphil.eur.nl
Secretaris                             
Jonah van Lotringen510917jl@student.eur.nl

Vergaderschema 2023-2024

 • Maandag 25 september 2023
 • Maandag 6 november 2023 - Polak 2-20
 • Donderdag 7 december 2023 - Langeveld 1-16
 • Maandag 22 januari 2024 
 • Maandag 4 maart 2024 
 • Maandag 15 april 2024 
 • Maandag 27 mei 2024 
 • Maandag 1 juli 2024 
 • Maandag 26 augustus 2024 

De vergaderingen beginnen om 11.00 uur, met een vooroverleg uitsluitend voor de leden om 10.00 uur. Medewerkers en studenten zijn van harte uitgenodigd de vergaderingen bij te wonen. De vergaderingen vinden plaats in zaal J5-69, tenzij anders vermeld. De vergaderstukken kunnen per e-mail opgevraagd worden bij de voorzitter.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen