Opleidingscommissie

Taken van de Opleidingscommissie

De Opleidingscommissie van Erasmus School of Philosophy is het medezeggenschapsorgaan dat zich primair bezig houdt met de kwaliteit van het onderwijs. Deze commissie heeft advies- en instemmingsrecht. Zij brengt jaarlijks advies uit over de voorgestelde onderwijsprogramma's en bekijkt jaarlijks of de huidige programma's haalbaar zijn voor de studenten. De opleidingscommissie houdt toezicht op de uitvoering van de onderwijsevaluaties en doet ook zelf voorstellen ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast organiseert de opleidingscommissie studiedagen over onderwijs en kwaliteitsverbetering.

Voor meer informatie over wat de Opleidingscommissie is en doet: raadpleeg haar jaarverslagen, die hieronder zijn te downloaden.

De stukken van de Opleidingscommissie zijn op te vragen bij de voorzitter. 

Samenstelling van de Opleidingscommissie

Personeelsgeleding 
Dr. A.C. Bronowskibronowski@esphil.eur.nl
D.C. van Putten MAd.c.vanputten@esphil.eur.nl
R. Viervant MAviervant@esphil.eur.nl
L. García-Portelagarciaportela@esphil.eur.nl
Adviserende leden
E. Huijsman MA
Prof. dr. L. Noordegraaf-Eelens
Dr. G.H. van Oenen
 

Secretaris

J. van Lotringen (510917jl@student.eur.nl)

Jaarverslagen

Jaarverslag 2020-2021
Jaarverslag 2019-2020
Jaarverslag 2018-2019
Jaarverslag 2017-2018

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen