Impact coronacrisis

Vital Cities and Citizens
Stadhuis Rotterdam

Rotterdamse impactstudie COVID-19

Hoe kan Rotterdam effectief herstellen van de coronacrisis? En hoe kan de veerkracht en toekomstbestendigheid van de stad worden vergroot? In de impactstudie COVID-19 staan juist die vragen centraal. Dit Rotterdamse project is een coproductie van de Gemeen Rotterdam en Vital Cities and Citizens (VCC).

Vanuit VCC zijn dr. Jan Fransen (themaleider binnen VCC) en prof.dr. Jurian Edelenbos (academisch directeur VCC) de trekkers van dit project en daarnaast werken nog diverse andere onderzoekers mee, zoals dr. Naomi van Stapele, dr. Brian Godor en dr. Mike Duijn. Zij leveren een reeks beleidsbrieven aan met daarin adviezen voor gemeenten. 

Dr. Jan Fransen en Daniela Ochoa Peralta hebben een artikel geschreven in MONU (Magazine of Urbanism) #33, een special issue over 'Pandemic Urbanism' (pp 78-81). Een korte samenvatting van dit artikel is hieronder te vinden.

De Covid-19 pandemie behoeft een herdefiniëring van wat een stad is. De afgelopen decennia heeft stedelijke concurrentie een hoofdrol gespeeld in stedelijke ontwikkelingsstrategieën, ten koste van stedelijke veerkracht. Hierom pleiten wij voor stedelijke transformaties die beginnen bij veerkrachtige gemeenschappen. Veerkrachtige steden hebben te maken met schokken die gebaseerd zijn op overvloed in plaats van efficiëntie, diversiteit in plaats van specialisatie, lokale boven mondiale handel en sociale netwerken en cohesie boven economische ontwikkeling. Dit vraagt om nieuwe stedelijke visies, polycentrische planning en bestuur, maar ook het omarmen van diversiteit en non-conformiteit. Samen vormen deze een systeem van verandering. 

VCC nieuwsitems over COVID-19

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen