Governance van biodiversiteitsherstel, duurzaam gedrag en behoud van natuurlijke resources

Onderzoekers in witte labjassen kijken naar jonge plantjes in hun hand
Raeng

Wat onderzoeken we?

De natuur staat ernstig onder druk. De biodiversiteit holt achteruit, onze natuurlijke energiebronnen raken op en onze manier van produceren is niet langer houdbaar. In ons onderzoek proberen we te achterhalen hoe we deze negatieve tendensen kunnen tegengaan of omkeren.

Waarom doen we dit onderzoek en op welke manier?

Klimaatverandering en biodiversiteitsverlies zijn de grootste bedreigingen van onze tijd. Er bestaan inmiddels allerlei technische en biologische alternatieven, zoals natuurinclusief boeren, circulair ondernemen en het gebruik van duurzame energiebronnen. Toch zijn deze opties nog altijd eerder uitzondering dan de norm. Om dit te begrijpen gebruiken we naast conventionele onderzoeksmethoden ontwerpende onderzoeksmethoden, de design-methoden. Met deze methoden kunnen we latente informatie ontsluiten. Daarnaast biedt het handvatten om zowel de problemen als de oplossingsruimte op een creatieve manier te benaderen. Dit stelt ons in staat om nieuwe probleemdefinities te formuleren en hopelijk ook vernieuwende oplossingsrichtingen.

Hoe maakt ons onderzoek impact?

Met ons onderzoek proberen we concrete impact te maken, bijvoorbeeld door op zoek te gaan naar biodiversiteitsversterkende maatregelen in de Alblasserwaard, governance arrangementen te ontwerpen voor waterbehoud in Pijnacker-West en bollentelers te helpen bij het vinden van informatie voor een gifvrije bedrijfsvoering.

Daarnaast helpen we de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk bij het begrijpen van het gedrag van hun bewoners. We kijken in het bijzonder naar waarom duurzaamheid meer of minder van invloed is. Ook proberen we te achterhalen op welke manier we bewoners kunnen motiveren duurzamere keuzes te maken op het gebied van energiegebruik, voedsel, circulariteit en vervoer.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen