Masterclass Take Action - Young Xperts

Hoe ervaren jongeren de coronacrisis en hoe helpen we ze erdoorheen? Die vraag onderzoekt prof. dr. Eveline Crone met haar team van Erasmus SYNC. Bij hun onderzoek worden jongeren actief betrokken om oplossingen te bedenken die hen helpen tijdens de coronacrisis. De resultaten van het onderzoek zijn relevant voor gemeentes en jongerenwerkers. Daarom organiseerde SYNC Lab in samenwerking met de Nationale Wetenschapsagenda, de masterclass Take Action - Young Xperts.

Tijdens deze masterclass delen Eveline Crone en Lysanne te Brinke hun kennis en praktijkvoorbeelden. Ook beantwoorden ze vragen van maatschappelijke hulpverleners. De masterlcass biedt daarmee handvatten om jongeren meer te betrekken bij de totstandkoming van beleid in de coronacrisis. De masterclass is te volgen via onderstaande video's. 

  young xperts video 1

  Key take-aways:

  • Jongeren hebben de behoefte erop uit te gaan, maar de meeste jongeren zijn écht bereid zich aan de maatregelen te houden.
  • Betrek jongeren bij het bedenken én organiseren van activiteiten.

  young xperts video 2

  Key take-aways:

  • Veerkracht bij jongeren staat onder druk. Wees alert op jongeren die niet zichtbaar zijn.
  • Verwacht niet dat iedereen veerkrachtig is, maar compenseer met de veerkracht in de scholen, wijken en besturen.
  • Maak naast een medisch dashboard ook een gedragsdashboard.

  young xperts video 3

  Key take-aways:

  • Autonomie geven waar het wel kan.
  • Meer aandacht voor eenzaamheid bij jongeren.
  • Het is 2 voor 12: Maak studeren in deze tijd een unieke ervaring.

   

   

  young xperts video 4

  Key take-aways:

  • Jongeren zijn onze beste probleemoplossers en out of the box denkers.
  • Cruciaal dat de trein van ideeën naar beleid verbetert.
  • Bedenk het nu voor de komende maanden en wacht niet te lang.

  young xperts video 5

  Key take-aways:

  • Jongeren willen zich graag inzetten voor de maatschappij.
  • Als jongeren iets goeds doen voor een ander heeft dat een positief effect op henzelf.
  • Creëer kansen om bij te kunnen dragen vanuit de lagen om jongeren heen (vrienden, familie, scholen, wijken, besturen)
  • Maak van iets negatiefs iets positief, probeer creatief te zijn en om te denken.

  De facts 1

  De facts 2

  De facts 3

  De facts 4

  De facts 5

  Vergelijk @count opleiding

  • @title

   • Tijdsduur: @duration
  Vergelijk opleidingen