Erasmus SYCN Lsb

Netwerk en partners
 • Het Movez Lab onderzoekt hoe mediagebruik jongeren kan helpen gezond en gelukkig te leven, nu en in de toekomst. 

 • Het Brain and Development Research Center is een samenwerkingsverband waarin onderzoek wordt gedaan naar veranderingen in het brein die ten grondslag liggen aan het maken van beslissingen en sociaal gedrag van jongeren.

 • Het Consortium on Individual Development (CID) is een consortium van onderzoekers uit zeven instituten met verschillende disciplines. Het interdisciplinaire consortium heeft als doel om te onderzoeken hoe de interactie tussen eigenschappen van een kind en omgevingsfactoren de individuele verschillen in sociale competentie en gedragscontrole kunnen bepalen.

 • Het Growing Up Together In Society (GUTS) consortium is een unieke, interdisciplinaire samenwerking tussen onderzoekers van acht Nederlandse universiteiten. Samen hebben zij de missie om te begrijpen hoe de jeugd opgroeit in een complexe maatschappij.

 • De European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) is een internationale wetenschappelijke community met als doel om een actieve onderzoekscultuur te ondersteunen in het veld van leren en onderwijs. Binnen de EARLI werkt het SYNC Lab samen met de Neuroscience & Education groep.

 • De European Association of Developmental Psychology (EADP) heeft als doel om onderzoek over ontwikkeling te bevorderen, jonge onderzoekers te ondersteunen, informatieuitwisseling te stimuleren en excellentie te promoten. Binnen de EADP werkt het SYNC Lab samen met de Early Researchers Union.

 • Stichting LOKAAL Rotterdam is in 1994 opgericht door de Rotterdamse gemeenteraad met als doelstelling de afstand tussen Rotterdammers en de gemeentepolitiek te verkleinen en de relatie tussen de inwoners van Rotterdam en hun stadsbestuur te verbeteren.

 • De InnovatieExpo 2021 is dé inspirerende ontmoetingsplaats waar bedenkers, uitvoerders en beleidsmakers innovatieve oplossingen samen laten werken.

 • Flux Society & Trainee committee is een plek waar onderzoekers, artsen en docenten kennis kunnen uitwisselen over de ontwikkeling van het menselijk brein. 

 • OpenMR Benelux is een open science community van onderzoekers en professionals die kennisuitwisseling stimuleren voor mensen die in MRI-onderzoek werken.

 • Ammodo stimuleert kunst en wetenschap. Samen met gerenommeerde partners initieert, ontwikkelt en ondersteunt Ammodo grensverleggende projecten binnen de beeldende kunst, podiumkunst en fundamentele wetenschap.

 • Charge your Brainzzz 2.0, een interdisciplinair onderzoeksproject  van de VU Amsterdam, met als doel om gezond slaapgedrag bij jongeren te stimuleren.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen