Erasmus SYNC Lab

Onderzoeksprijzen

Wetenschappelijke prijzen

2018               
KNAW-Hendrik Muller Prijs
Tweejaarlijkse onderscheiding voor bijdragen aan gedrags- en sociale wetenschappen (25.000 euro).           

2017               
NWO- Spinozapremie
Hoogste Nederlandse academische onderscheiding voor baanbrekend onderzoek met grote wetenschappelijke impact (2.500.000 euro).

Ammodo Award in sociale wetenschappen
Deze mid-career award wordt toegekend aan personen met uitmuntende wetenschappelijke prestaties en ter ondersteuning van fundamenteel onderzoek (300.000 euro).

2011               
Early Career Award in Social Sciences
Deze prijs is uitgereikt in het kader van het 10-jarig bestaan ​​van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH). Het werd toegekend aan vier vrouwelijke hoogleraren die binnen 10 jaar na hun promotie waren gepromoveerd op het gebied van sociale wetenschappen, geesteswetenschappen, levenswetenschappen en medische wetenschappen.

Early Career Award Society for Psychophysiological Research (SPR)
De internationale Society of Psychophysiological Research kent jaarlijks een prijs toe aan een onderzoeker die vooraanstaande bijdragen heeft geleverd aan psychofysiologisch onderzoek.

2009            
Huibregtsen Award for Excellence in Science and Communication.
De Huibregtsenprijs (voorheen bekend als prijs voor Wetenschap en Samenleving) wordt jaarlijks uitgereikt aan een wetenschapper die baanbrekend onderzoek doet dat de samenleving dient. De minister van onderwijs reikt de prijs uit.

2008            
Junior Heymans Early Career Award
De Junior Heymans Award wordt tweejaarlijks uitgereikt door het Nederlands Instituut voor Psychologie (NIP) voor uitmuntende wetenschappelijke prestaties in de psychologie.

2007            
J.C. Ruijgrok Contributions to Social Sciences Award      
De Koninklijke Nederlandse Maatschappij der Wetenschappen kent de J.C. Ruijgrok Prijs toe voor uitmuntende onderzoeksbijdragen op het gebied van recht, economie, sociale wetenschappen en geesteswetenschappen. Het wordt eens in de vier jaar uitgereikt in het domein van de sociale wetenschappen.

Selected Honours en erkenningen

2020           
Verkozen tot vicevoorzitter van de Wetenschappelijke Raad van de Europese Onderzoeksraad voor het domein Sociale Wetenschappen en Geesteswetenschappen
De Wetenschappelijke Raad, het bestuursorgaan van de ERC, bepaalt de strategie en methodologieën voor wetenschappelijke financiering. De leden van de raad worden benoemd door de Europese Commissie en treden op namens de wetenschappelijke gemeenschap in Europa om creativiteit en innovatief onderzoek te bevorderen.

2013             
Verkozen tot lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW)
Leden van de KNAW vertegenwoordigen samen een breed spectrum van wetenschappelijke disciplines en worden geselecteerd op basis van hoogwaardige wetenschappelijke prestaties. Leden worden benoemd voor het leven.

2012            
Verkozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Wetenschappen en Geesteswetenschappen
Leden van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (de oudste wetenschappelijke vereniging van Nederland, opgericht in 1752) worden geselecteerd op basis van wetenschappelijke prestaties en worden benoemd voor het leven.

Verkozen tot lid van de Academia Europaea
De Academia Europaea is een Europese, niet-gouvernementele verenigingsacademie van wetenschappers en wetenschappers die gezamenlijk het leren, onderwijs en onderzoek willen bevorderen (2000 leden, 40 Nobelprijswinnaars).

2009            
Fellow van de Association for Psychological Science (APS)
De status van fellow wordt toegekend aan APS-leden die aanhoudende uitstekende bijdragen hebben geleverd aan de wetenschap van de psychologie.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen