Global Social Challenges

De Klimaat- en Energietransitie
Serge le Strat

Waarom dit onderzoek?

Er is een transitie in gang gezet naar een koolstofarme wereld. Die omslag zal dat wat we gewend waren drastisch veranderen. De komende jaren moet er dringend actie worden ondernomen om een klimaatramp te voorkomen, concludeerde het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Doel van het onderzoek

Ons onderzoek richt zich op die uitdaging. Hoe kan de bestaande situatie worden veranderd? Wie zijn daarin de sleutelfiguren? En wat moet er precies veranderen? Hoe kunnen oude en nieuwe machten zich verenigen om de klimaatuitdagingen van onze tijd aan te gaan?

Geografische interessegebieden

Onze huidige projecten richten zich op de volgende geografische interessegebieden: het Noordpoolgebied, Sub-Sahara Afrika, Zuidoost-Azië en Latijns-Amerika

Twee onderzoeksdoelstellingen

Binnen een breed scala aan vraagstukken zijn er twee overkoepelende onderzoeksdoelstellingen.

1. Rechtvaardige transitie

De eerste betreft het onderzoek naar wat een rechtvaardige transitie betekent voor mondiale samenlevingen. Hoe reageren we op verlies van banen in deze transitie? Onze projecten onderzoeken wat dit betekent voor de belangrijkste stakeholders in de samenleving. Denk daarbij aan vakbonden, de overheid en het bedrijfsleven.

2. Energietransitie over grenzen heen

Het tweede belangrijke onderzoeksthema is energietransitie over grenzen heen. Met welke problemen hebben landen te maken als ze gezamenlijk optrekken bij het realiseren van een koolstofarme toekomst? We onderzoeken enkele van de meest controversiële voorbeelden over de hele wereld. Zo kunnen we dat wat heeft gewerkt delen met onze belangrijkste stakeholders.

dr. Iain Todd

"De uitdaging van de klimaatverandering is van cruciaal belang voor alle landen en voor alle sectoren van de samenleving. Om onze internationale doelstellingen te halen, moeten we alles in het werk stellen om een energietransitie te ontwikkelen die zowel rechtvaardig als effectief is."

 • Uppsala University, Sweden
 • Central European University
 • Nizhny Novgorod State Technical University, Russia
 • University of Wits, South Africa
 • University of Hong Kong

 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • UNISON
 • COOP Energy
 • Milieu Defensie
 • TNO
 • EDF
 • World Energy Council
 • Just Transition Commission
 • Deloitte Poland

H2020 JUST NORTH, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen