Global Social Challenges

Hoe vinden we onze weg in de Covid-19 pandemie? Hoe pakken we de internationale klimaatverandering en energietransitie verstandig aan? En hoe vinden we antwoorden op vragen over de wereldwijde financiële crisis? Met andere woorden: hoe kunnen we wereldwijde maatschappelijke uitdagingen het beste aanpakken?

Antwoorden op de grootste wereldproblemen

Global Social Challenges is een van de strategische pijlers van ESSB. Het doel is maatschappelijk relevante antwoorden vinden op de grootste problemen waar we in de wereld mee te maken hebben. We willen dat bereiken door interdisciplinair onderzoek te doen naar de belangrijkste internationale vragen voor onze generatie.

Zes grote uitdagingen

Met onderzoekers en partners vanuit verschillende disciplines en werkvelden werken we aan zes grote uitdagingen: 

  1. De klimaat- en energietransitie
  2. De wereldwijde financiële crisis
  3. Veiligheid in de toekomst
  4. Bevolking en samenleving
  5. De legitimiteitscrisis van internationale politieke systemen
  6. Gedwongen migratie

Sociaal-economische veerkracht

Deze uitdagingen hebben grote impact op onze maatschappij. Het vraagt om sociaal-economische veerkracht voor de lange termijn. Daarom onderzoeken we kritisch de trajecten in het verleden, in het heden en voor de toekomst. We doen dat met behulp van state-of-the-art onderzoekstechnieken.

Nieuwe oplossingen voor complexe problemen

Veel hedendaagse sociale uitdagingen zijn complex: ze overstijgen stadsgrenzen, regionale culturen en nationale grenzen. De wereldwijde Covid-19 pandemie, de klimaattransitie en de vierde industriële revolutie vragen om nieuwe, nog niet bestaande oplossingen. Wij verkennen deze problemen dan ook grensoverstijgend en vanuit verschillende disciplines, theorieën en methodes.

"De onderzoekspijler is bedoeld als inspiratiebron voor innovatief denken om duurzaamheid wereldwijd mogelijk te maken. Het is belangrijk om dit vraagstuk binnen de context van onze gedestabliliseerde, onvoorspelbaren en onzekere wereld te zien".

Klik op een van de banners om meer over onze lopende onderzoeksprojecten te lezen

De Klimaat- en Energietransitie

Hoe kunnen oude en nieuwe machten zich verenigen om de klimaatuitdagingen van onze tijd aan te gaan?

De Wereldwijde Financiële Crisis

Onderzoek naar de bestuurlijke hervorming van wereldwijde financiële systemen

Veiligheid in de Toekomst

Onderzoek naar de relatie tussen technologie, veiligheid en transformerende samenlevingen

Bevolking en Samenleving

Het gebruik van onderzoeksgegevens om de ontwikkeling van de bevolking inzichtelijk te maken

De Legitimiteitscrisis van Internationale Politieke Systemen

Wat is de impact van supranationale organisaties op het functioneren van hedendaagse democratieën?

Gedwongen Migratie

Onderzoek naar de economische, politieke, sociale en milieuaspecten van gedwongen migratie

Samenwerking tussen wetenschap en beleid

Academisch onderzoek is slechts een deel van de puzzel. Wij werken samen met beleidsmedewerkers vanuit de overheid en met andere partners in het werkveld. Door gebruik te maken van hun input, komen we gezamenlijk tot praktische oplossingen. Met die samenwerking brengen we wetenschap en beleid bij elkaar.

Wil je ook met ons samenwerken of deelnemen aan een onderzoeksproject? Blijf betrokken bij ons onderzoek!

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen