Intieme relaties, liefde en seksualiteit

Erasmus Love Lab
Laptop met logo in het Love Lab
meisje zit op rug van jongen, ze lachen beide naar de camera
Jus de Voyage

Wat onderzoeken we bij Erasmus Love Lab?

Het interdisciplinaire onderzoeksteam van het Erasmus Love Lab onderzoekt intieme relaties, liefde en seksualiteit. Het onderzoeksgebied gaat over relationele en seksuele gezondheid tijdens de hele levensloop, relationele en seksuele ontwikkeling van jongeren, positieve en negatieve aspecten van intieme relaties en seksualiteit en de rol van relevante biologische, psychologische, sociaal-culturele aspecten.

Waarom en op welke manier doen we dit onderzoek?

De opzet en missie van het Erasmus Love Lab zijn uniek, zowel in Nederland als internationaal. Het onderzoeksteam is afkomstig uit verschillende sociaal- en gedragswetenschappelijke disciplines, waaronder pedagogische wetenschappen, klinische (jeugd)psychologie, sociologie en demografie. De fysieke ruimte van het Erasmus Love Lab is speciaal ontworpen voor onderzoek en klinische activiteiten rondom gevoelige onderwerpen. Het biedt een gastvrije, huiselijke sfeer, met extra aandacht voor privacy, vertrouwelijkheid, comfort en veiligheid. Het faciliteert tal van onderzoeksmethoden om individuen, duo’s (bijvoorbeeeld koppels) en groepen te bestuderen, onder meer met (online) vragenlijsten, experimentele computertaken, dagboekmethodieken, interviews, focusgroepen, (video)observaties en fysiologische metingen (o.a. brein en hart).

Hoe maakt ons onderzoek impact?

De maatschappelijk relevante uitkomsten van het wetenschappelijke onderzoek van het Erasmus Love Lab worden regelmatig gedeeld met een breed publiek, in maatschappelijke debatten en met specifieke belanghebbenden, zoals jongeren, ouders, docenten, jongerenwerkers, clinici en beleidsmakers op het gebied van onderwijs en volksgezondheid. We delen onze expertise in interviews en artikelen in verschillende media, tijdens lezingen en publieke optredens, en via onderwijs voor studenten en professionals (bijvoorbeeld bij ESSB Academy). We dragen ook bij aan een universiteitsbrede campagne die de sociale veiligheid en seksuele gezondheid van studenten wil bevorderen.

Het Erasmus Love Lab werkt samen met nationale en internationale wetenschappers, andere labs van de Erasmus Universiteit Rotterdam (Movez Lab, BRICS Lab, SYNC Lab), het Diversity & Inclusion Office van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Rutgers (expertisecentrum seksualiteit), en de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS).

Nieuwe interdisciplinaire samenwerkingsverbanden zijn altijd welkom. Geïnteresseerde onderzoekers binnen en buiten de Erasmus Universiteit Rotterdam (ook internationaal), studenten, en andere belanghebbenden of maatschappelijke partners kunnen contact opnemen met Erasmus Love Lab via het contactformulier.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen