Organisational Dynamics in the Digital Society (ODDS)

Robotic Surgery - Organisational Dynamics in the Digital Society

Waar gaat het onderzoeksthema over?

Snelle technologische vooruitgang, zoals kunstmatige intelligentie en robotica, verandert de organisatie van werk. Wij doen interdisciplinair onderzoek naar de impact van technologie op onze manier van werken en organiseren.

In dit onderzoeksprogramma doen we onderzoek naar de impact van technologische veranderingen op de organisatie en perceptie van werk. We onderzoeken de nieuwe mogelijkheden, maar ook de beperkingen en (on)gelijkheden die met deze veranderingen samenhangen. Welke ethische dilemma’s ontstaan er? En in hoeverre zijn we in staat om te sturen en te bemiddelen waar de ontwikkelingen effecten hebben op verschillende groepen?

We onderzoeken een viertal thema’s:

  • De veranderende ervaring van werk
  • De veranderende organisatie en structurering van werk (bijvoorbeeld micro-werk)
  • Digitalisering en kennispraktijken binnen organisaties
  • Veranderende arbeidsmarkten en werkomgevingen

Klik op een van de banners om meer over onze lopende onderzoeksprojecten te lezen

Artificial Intelligence en recruitment

Het welzijn van ghost workers

De kwaliteit van het beroepsleven in het digitale tijdperk

Het meten van materiële en economische welvaart in Caribisch Nederland

De aard van crowd work en de effecten ervan op het dagelijkse welzijn van individuen

Organisatiedynamiek in de publieke sector tijdens en na COVID-19

Waarom en hoe onderzoeken we dit onderwerp?

Digitalisering en flexibilisering leiden tot ingrijpende veranderingen in het werk (denk aan beloning, veranderende taken en onderlinge verhoudingen). Terwijl enerzijds de automatisering zich uitbreidt, moeten anderzijds de werkomstandigheden eerlijk blijven. Daarom is kennis over de aard, oorzaken en gevolgen van nieuwe werkvormen dringend nodig. In onze onderzoeksgroep spelen we in op deze behoefte door met kwalitatief en kwantitatief onderzoek de impact van technologie op diverse gebieden te evalueren:

  • Maatschappelijk (arbeidsrelaties, sociale rechtvaardigheid en bestuur)
  • Organisatorisch (management en coördinatie)
  • Individueel (kwaliteit van het werkende leven)

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen