Organisational Dynamics in the Digital Society

Organisatiedynamiek in de publieke sector tijdens en na COVID-19
Robotic Surgery - Organisational Dynamics in the Digital Society

Wat houdt dit onderzoek in?

Met dit project onderzoeken we de organisatiedynamiek en digitalisering in de publieke sector en de gevolgen daarvan voor werknemers en burgers. We doen bijvoorbeeld praktijkgericht onderzoek naar hoe banen zijn veranderd als gevolg van digitalisering, de veranderende organisatie van de overheid en verstoringen, zoals COVID-19.

We onderzoeken onder andere hoe die verandering de motivatie en het welzijn van werknemers beïnvloedt. Daarnaast analyseren we de veranderende aard van harde en zachte vaardigheden die nodig zijn voor banen in de publieke sector in dit digitale tijdperk. Zo onderzochten we bij medewerkers binnen de gemeente Rotterdam de werksituaties tijdens de coronacrisis in relatie tot het welbevinden van deze medewerkers

 

Gemeente Rotterdam – Veerkrachtig ‘R

drs. Joëlle van der Meer - PHD-student DPAS

Prof. dr. Bram Steijn – Vice-decaan onderwijs ESSB

Dit project wordt uitgevoerd in het kader van de Kenniswerkplaats Organisaties in een Simme Stad. Dit samenwerkingsverband tussen de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universteit Rotterdam vergroot de sociale impact door onderzoek en kennis binnen de Universiteit te verbinden met kennisvragen in de praktijk.

Dit project wordt gefinancierd door de Gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam

Onderzoekers

  • Dit project wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Kenniswerkplaats Organiseren in een Slimme Stad. Deze Kenniswerkplaats is een initiatief van de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

    Samen met private en publieke partners werken wij aan oplossingen voor het slim organiseren van grootstedelijke vraagstukken.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen