Organisational Dynamics in the Digital Society

De kwaliteit van het beroepsleven in het digitale tijdperk (panelstudie)
Robotic Surgery - Organisational Dynamics in the Digital Society

Wat houdt dit onderzoek in?

Digitalisering leidt tot radicale veranderingen in de manier waarop organisaties medewerkers belonen en taken en informatie verdelen en toewijzen. Bovendien is 36% van de Nederlandse beroepsbevolking zelfstandige of werkt met een tijdelijk contract (WRR, 2020).

Met onze landelijke panelstudie beoordelen we per kwartaal de impact van deze grote veranderingen in nieuwe werkafspraken. Bij zowel traditionele (loondienst) als nieuwe groepen werknemers (platform, micro, zzp'ers) richten we ons in het onderzoek op drie niveaus:

 • Maatschappelijk niveau (beleid)
 • Organisatorisch niveau (management)
 • Individueel niveau (kwaliteit van het beroepsleven)

Gemeente Rotterdam

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Deze panelstudie wordt uitgevoerd door de ODDS-groep. Het project wordt ondersteund door samenwerkingen binnen de Erasmus School of Social and Behavioral Sciences (ESSB). Deelname aan deze studie staat open voor leden van verschillende afdelingen van de faculteit.

Dit project wordt intern gefinancierd door de Erasmus Universiteit Rotterdam met financiële ondersteuning van de Gemeente Rotterdam en Erasmus Trustfonds.

Onderzoekers

   • prof.dr. (Claartje) CL ter Hoeven

    Professor ter Hoeven is the scientific director and coordinator of the interdisciplinary master and research program ‘Organizational Dynamics in the Digital…
    prof.dr. (Claartje) CL ter Hoeven
   • dr. (Francisca) F Grommé

    Francisca Grommé is an assistant professor in Digitalisation in work and society. She works from a background in science and technology studies (STS), political…
    dr. (Francisca) F Grommé

    Vergelijk @count opleiding

    • @title

     • Tijdsduur: @duration
    Vergelijk opleidingen