Organisational Dynamics in the Digital Society

De aard van crowd work en de effecten ervan op het dagelijkse welzijn
Robotic Surgery - Organisational Dynamics in the Digital Society

Wat houdt dit onderzoek in?

Het on demand-karakter van crowd work kenmerkt zich door lage kosten, verhoogde anonimiteit en minimale institutionalisering. Voorstanders zien in deze manier van werken kansen voor mobiliteit, aangezien crowd work extra inkomensmogelijkheden biedt. Critici zijn bezorgd over de gevolgen van de minimale wervings- en arbeidskosten bij crowd work.

Er is slechts beperkt systematisch onderzoek gedaan naar hoe crowd workers hun arbeidsomstandigheden ervaren. Dit onderzoeksproject brengt daar verandering in. We gebruiken in ons onderzoek klassieke psychologische modellen als raamwerk om de dagelijkse behoeften, middelen en het welzijn van crowd workers te beoordelen.

De onderzoekers van dit project zijn onderdeel van de Platform Labor Group van Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Afdeling Psychologie, Onderwijs en Kinderstudies.

Wie denkt eraan jou als je baas een algoritme is?

Wie denkt er aan jou als je baas een algoritme is?

Platformwerkers werken vaak onder erbarmelijke werkomstandigheden. Is het niet de hoogste tijd dat we de platformeconomie aan banden leggen? 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen