Participatie, bewonersinitiatieven en sociaal ondernemerschap

Outreach
Three volunteers standing together

Participation, Community-based initiatives and Social Entrepreneurship

 • Artikel

  De transitie naar aardgasvrij vraagt om zowel sterke sturing als ruimte voor maatwerk en participatie. Klik hier om dit artikel te lezen.

 • Workshops en Masterclasses 

  Belangrijke vraagstukken uit het onderzoek naar duurzaamheid en prestaties van burgerinitiatieven, waaronder: op welke wijze zijn duurzaamheid en prestaties meetbaar te maken en waarom relevant om te onderzoeken? Welke sleutelfactoren zijn relevant en hoe verklaren zij duurzaamheid en prestaties van burgerinitiatieven? Op welke wijze kunnen burgerinitiatieven en overheden rekening houden met de sleutelfactoren ter bevordering van de duurzaamheid en prestaties?

 • Podcast

  Tijdens de eerste Corona-lockdown in maart 2020 ontstonden in Rotterdam tal van initiatieven om medeburgers door de crisis te helpen. Deze initiatieven hebben grote maatschappelijke meerwaarde. Hoe komen deze initiatieven tot stand, en hoe ondersteun je ze het beste? Klik hier om de podcast over deze vragen te beluisteren.

 • Onderzoek

  • Voor de gemeente Rotterdam is advies gegeven en onderzoek gedaan naar verschillende vormenv an veerkracht (resilience) en hoe de gemeente meer kan inzetten op stimuleren veerkracht.  Het artikel is via deze link te lezen.
  • Voor de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken en de afdeling Duurzaam van de Gemeente Rotterdam, deden we een lerende monitoring in 5 pilotgebieden in Rotterdam waar gebiedsaanpakken aardgasvrij zijn gestart. Centraal stond de vraag: : Wat kunnen we leren uit de gebiedsaanpakken aardgasvrij over de relatie tussen wijkkenmerken, gekozen gebiedsaanpak en tussentijdse resultaten? In het bijzonder keken we naar de manier waarop bewoners betrokken worden, hoe opgaven gekoppeld worden en de organisatie en governance. De resultaten presenteren we in een rapport, oogstbrief en video. Klik hier om deze te bekijken.
 • Publieke optredens

  • Vivian Visser was te gast bij talkshow De Nieuwe Maan om te praten over de ophef die ontstaan is na een wegafsluiting in de Den Haagse volksbuurt de Schilderwijk. Zij heeft op basis van haar onderzoek toegelicht hoe we kunnen begrijpen dat bewoners van deze wijk, veelal lager opgeleiden en mensen met een migratie-achtergrond, niet geparticipeerd hebben in de besluitvorming toen de gemeente hen daartoe uitnodigde. Ook besprak zij een aantal mogelijke oplossingen en verbeterpunten. Klik hier om dit fragement te bekijken.
  • Vivian Visser was uitgenodigd als spreker bij de online talkshow Studio P, georganiseerd door het Kennisknooppunt Participatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, rondom de vraag: “Kan iedereen meedoen?” Daar presenteerde Vivian de uitkomsten van het GovernEUR-onderzoek naar inclusiviteit in burgerparticipatie. Klik hier om dit fragement te bekijken.
  Television set
 • Column

  Het onderzoek van Vivian Visser wordt aangehaald om duiding te geven aan hoe de democratie zich in Nederland ontwikkelt; lager opgeleiden voelen zich geen legitieme actor voor inspraak en burgerparticipatie wordt een onderonsje tussen hoogopgeleide burgers in goede posities, zo argumenteert de columnist. Klik hier om de column te lezen.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen