Begrijpen wat sociale groepen drijft

Oratie prof.dr. Willem de Koster | 23 september

Of het nu gaat om coronamaatregelen, de gevestigde politiek, de Europese Unie of vaccinaties, steeds blijkt dat omstreden maatschappelijke thema’s bonte gezelschappen voor- en tegenstanders kennen. Om te begrijpen wat hen drijft, is het belangrijk om te achterhalen hoe ze zelf tegen deze kwesties aankijken. Dit is een centraal onderdeel van het onderzoek van cultuursocioloog prof. dr. Willem de Koster, dat hij uiteen zet in zijn oratie Over de betekenis van betekenis, op 23 september op de Erasmus Universiteit Rotterdam.

In zijn oratie benadrukt Willem de Koster dat ogenschijnlijk ondoorgrondelijke maatschappelijke verschijnselen te begrijpen zijn door aandacht te besteden aan de manier waarop mensen betekenis geven aan de wereld. Hij onderzoekt hoe leden van verschillende sociale groepen zelf tegen de dingen aankijken, waarom dat zo is en hoe ze op basis daarvan handelen. Gebruikmakend van zowel diepgravende interviews als grootschalige vragenlijsten en experimenten, past hij zijn cultuursociologische perspectief toe op een breed scala aan maatschappelijke onderwerpen. Dat werpt bijvoorbeeld nieuw licht op geringe deelname aan burgerinitiatieven, verheldert uiteenlopende beslissingen over vaccinaties, laat zien hoe mensen sceptisch worden over klimaatverandering, maakt duidelijk waarom informatiecampagnes vaak anders uitpakken dan gehoopt en maakt inzichtelijk waarom sommige mensen gezondheidsadviezen wel opvolgen en anderen niet.

De Kosters onderzoek kenmerkt zich door multidisciplinaire samenwerkingen. Hij werkt niet alleen samen met zes promovendi, maar ook met collega’s in de bestuurskunde, economie, gezondheidswetenschappen en kunst- en cultuurwetenschappen.

Over Willem de Koster
Prof. dr. Willem de Koster (1984) is hoogleraar Algemene Sociologie, in het bijzonder Cultuursociologie, bij de EUR, waar hij in 2010 promoveerde. Hij is lid van de Young Erasmus Academy en mede-oprichter van het van het Erasmus Institute on Culture and Stratification. In 2021 werd hij door de Erasmus Graduate School of Social Sciences and the Humanities verkozen tot ‘Best PhD Supervisor’. Voor zijn onderzoek verwierf hij onder andere een Fellowship van de EUR, financiering vanuit het Erasmus Initiative Smarter Choices for Better Health, en NWO-beurzen: Conflict & Veiligheid, Veni en Vidi. Naast zijn onderzoek, waarover hij publiceert in toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften in uiteenlopende disciplines, zet hij zich in voor hoogwaardig onderwijs, o.a. in de mede door hem opgerichte master Politics & Society en de interfacultaire Research Master Sociology of Culture, Media and the Arts. Ook was hij tot voor kort bestuurslid van de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV).

Professor

Prof.dr. Willem de Koster

Meer informatie

De oratie is openbaar en begint om 16.00 uur in de Aula van de Erasmus Universiteit.

Er is ook een  livestream beschikbaar.

Marjolein Kooistra, communicatie ESSB, kooistra@essb.eur.nl, 06 836 76038 of press@eur.nl

 

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen