Smarter Choices for Better Health

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft de ambitie om wereldwijd bij te dragen aan betere gezondheid door slimmere keuzes. Omdat gezondheid en gezondheidszorg complexe thema’s zijn, zet het Erasmus Initiative ‘Smarter Choices for Better Health’ in op meerjarig multidisciplinair onderzoek.

Liesbeth van Rossum bij Universiteit van Nederland

Word je van stress dik? Liesbeth van Rossum bij Universiteit van Nederland

Challenge Accepted - Striving for better health and healthcare

Esther de Bekker - Grob

Challenge Accepted - Esther de Bekker - Grob

Een betere gezondheidszorg door slimmere keuzes

Voor een lang en gezond leven is goede gezondheidszorg van essentieel belang. Er is de afgelopen decennia veel vooruitgang geboekt, maar toch kampen nog veel landen met grote uitdagingen in het financieren en leveren van hoogwaardige gezondheidszorg. Gemiddeld genomen zijn de gezondheid en levensverwachting toegenomen, maar de verschillen tussen en ook binnen bevolkingsgroepen zijn groot. Levensstijl en preventieve maatregelen spelen daarbij een belangrijk rol.

Wetenschappers uit de gezondheidseconomie, gedragseconomie, publieke zorg en internationale zorg gaan een intensieve samenwerking aan om zorgsystemen eerlijker en effectiever in te richten – met de huidige financiële middelen. De resultaten van dit onderzoek zullen ook hun weerklank vinden in het onderwijs van Erasmus School of Economics, het Erasmus MC en Erasmus School of Health Policy & Management.

Smarter Choices for Better Health

"'Smarter Choices for Better Health' zal worden uitgevoerd op diverse niveaus, om de verschillende factoren in kaart te brengen die een rol spelen binnen gezondheid en gezondheidszorg" - Hans Severens.

Ir. Roel van den Berg - Projectmanager

Toegang tot zorg

Hoe blijft de zorg toegankelijk voor iedereen?

Lees meer