Het onzichtbare werk achter automatisering

Oratie Claartje ter Hoeven

Platformwerk kennen we vooral van Uber en Thuisbezorgd, maar de meeste platformwerkers werken thuis, achter hun computer. Dit online platformwerk bestaat meestal uit korte taken die helpen om de kunstmatige intelligentie van systemen te trainen, zoals het labelen van afbeeldingen. Wie zijn deze online platformwerker, waarom doen ze dit werk en wat zijn hun arbeidsomstandigheden? In haar oratie “The Hidden Labor of Automation” zal prof. Claartje ter Hoeven, hoogleraar ‘Organisational Dynamics in the Digital Society’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 6 mei ingaan op het werk en de werkomstandigheden van online platformwerkers.

Crowd work, cloud work, microwork en ghost work zijn zomaar wat namen om online platformwerk mee aan te duiden. Het aanbod van dit werk groeit snel en is grotendeels onzichtbaar. Deze online arbeidskrachten worden door algoritmes gemanaged en hebben geen leidinggevenden of collega’s om mee te praten. Ze krijgen dan ook geen feedback, behalve dat hun werk al dan niet wordt ‘geaccepteerd’ door een anonieme opdrachtgever. Daarnaast hebben ze geen arbeidsbescherming en werken ze vaak voor het minimumloon of minder. Omdat automatisering en kunstmatige intelligentie in steeds meer levensdomeinen en sectoren wordt toegepast, is het belangrijk om te onderzoeken wie de mensen zijn die dat mogelijk maken en wat hun werkomstandigheden zijn.

Verbeteren van arbeidsomstandigheden

In de EU is er steeds meer aandacht voor platformwerk. Daarom is er een Directive opgesteld door de Europese Commissie, met als doel de arbeidsomstandigheden en -bescherming van platformwerkers te verbeteren. Hier was ook veel aandacht voor in de Nederlandse media. Echter, beleidsmakers en journalisten hebben vooral oog voor de locatieafhankelijke platformwerkers die zichtbaar zijn in onze straten. Door het bijdragen aan het zichtbaar maken van online platformwerkers, kan dit onderzoek belangrijke beleidsimplicaties hebben voor deze groep arbeidskrachten. Professor Claartje ter Hoeven pleit ervoor om aan platformwerkers te vragen hoe we dat het best kunnen doen. Tijdens haar oratie bespreekt ze de eerste resultaten van deze aanpak.

Over Claartje ter Hoeven

Professor Claartje ter Hoeven is wetenschappelijk directeur en coördinator van het interdisciplinaire onderzoeks- en masterprogramma “Organisational Dynamics in the Digital Society” verbonden aan de strategie Meeting the Future Society van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Momenteel richt haar onderwijs en onderzoek zich op hoe digitale technologieën werk veranderen. In 2020 ontving ze een ERC-consolidator grant voor het project “The Ghostworker’s Well-Being: An Integrative Framework” over de arbeidsomstandigheden en het welzijn van online platformwerkers in Europa. Ze maakt deel uit van de stuurgroep van het 4e Erasmus Initiative “Societal Impact of AI”, waarin ze zich richt op het thema AI en werk. Samen met de gemeente Rotterdam en collega's van Bestuurskunde is zij betrokken bij GOVLAB010. Verder is ze lid van de raad van bestuur van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities, dat met big data-onderzoek oplossingen zoekt voor stedelijke vraagstukken.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen