Oproep voor voordracht Van Doorn Leerstoel | Van Doorn Fellowship

De prof.dr. J.A.A. van Doorn Leerstoel en het bijbehorende Fellowship is in het leven geroepen ter ere van en ter nagedachtenis aan één van Nederlands voornaamste sociologen tevens grondlegger van de opleiding Sociologie bij de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Hij was in 1963 de eerste decaan van het huidige Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB).
De prof. dr. J.A.A. van Doorn Leerstoel/Fellowship is een samenwerking tussen het Departement Bestuurskunde en Sociologie van de EUR en NIAS-KNAW.

Prof.dr. J.A.A. van Doorn Leerstoel/Fellowship

De leerstoel en het fellowship zijn zowel op voordracht als op uitnodiging. Het accent bij de leerstoel / fellowship ligt op de bestudering van de relatie tussen maatschappelijke processen enerzijds en beleid en bestuur anderzijds. Van de bezetter van de leerstoel / fellowship wordt verwacht dat deze aansluiting kan vinden bij de stijl van wetenschap bedrijven van Van Doorn. Dat wil zeggen: een brede oriëntatie op en een sterk historische verankering van de bestudering van maatschappelijke, beleidsmatige en bestuurlijke vraagstukken. Bijvoorbeeld bij de door Van Doorn bestudeerde thema's: de relatie tussen modernisering, rationalisering en technocratie, koloniale geschiedenis of de sociologische bestudering van de militaire organisatie en het gebruik van geweld.
De bekleder houdt tijdens haar/zijn benoeming de Van Doornlezing.

Profiel

De voorkeur gaat uit naar een vooraanstaande sociale wetenschapper (liefst een socioloog of bestuurskundige) met zeer ruime theoretische en empirische ervaring op het vlak van maatschappelijke vraagstukken en de studie van beleid en bestuur. De betrokkene kan gedurende een groot deel van de vijf maanden werken aan eigen onderzoek als Van Doorn fellow van NIAS en geeft daarnaast een beperkt aantal colleges, seminars, masterclasses, lezingen e.d. voor studenten, promovendi en medewerkers van de ESSB/EUR.

Governance

Het Curatorium van de prof.dr. J.A.A. van Doorn Leerstoel | Fellowship bestaat uit :

  • De voorzitter van Departement Bestuurskunde en Sociologie / EUR, thans prof.dr. R.J. van der Veen;
  • De directeur van NIAS, thans prof. dr. Jan Willem Duyvendak;
  • De dean van de Erasmus Graduate School of Social Sciences and the Humanities, thans prof.dr. Liesbet van Zoonen

Aanstelling

Voorkeur voor ingaan van de aanstelling: 1 februari 2020.
De aanstelling geldt in principe voor de duur van 5 maanden
Standplaats: NIAS, Amsterdam

Voordracht

Deadline voor voordrachten: 15 april 2019

Voordracht, met korte motivatie, sturen aan: 

Prof. dr. R.J. van der Veen, voorzitter Curatorium prof. dr. J.A.A. van Doorn Leerstoel | Fellowship
O.v.v. voordracht prof. dr. J.A.A. van Doorn Leerstoel | Fellowship
E-mail: vanderveen@essb.eur.nl

Contactpersoon voor algemene vragen en opvragen structuurrapport (NED/ENG):

Marjolein Kooistra, ambtelijk secretaris | kooistra@essb.eur.nl | 010 408 2135 | Mandeville Building T15-27b Erasmus Universiteit Rotterdam

Voorgaande leerstoelhouders

Prof. dr. mr. Mark Bovens
Professor of Public Administration at Utrecht University

Prof. dr. mr. Kees Schuyt
Professor Emeritus of Sociology, University of Amsterdam (1991- 2007)

Prof. dr. Evelyn Ruppert
Professor of Sociology at Goldsmiths, University of London


 

Meer informatie

Contactpersoon: Marjolein Kooistra | kooistra@essb.eur.nl | 010 408 2135

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen