Subsidie voor onderzoek naar studiesucces en diversiteit

Van het Erasmus Community for Learning & Innovation (CLI) hebben dr. Annemarie Hiemstra, dr. Marieke Meeuwisse, prof.dr. Sabine Severiens en prof.dr. Lidia Arends van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) een subsidie toegekend gekregen voor het uitvoeren van het promotie-onderzoek "Lost in transition? Access and academic success of diverse students in higher education". 
 

In het eerste jaar van het hoger onderwijs vallen relatief veel studenten uit. Om te weten te komen hoe en welke type ondersteuning diverse studenten in de transitie naar het hoger onderwijs nodig hebben, is verdiepende kennis nodig. In het promotie-onderzoek wordt in het bijzonder gekeken naar eerste generatie studenten in het hoger onderwijs en studenten met een migratieachtergrond.

Om tot deze kennis en ondersteuning te komen, wordt in het onderzoek onder meer gekeken wat de effecten van verschillende toelatingsprocedures op de diversiteit van de studentenpopulatie zijn. Onderzocht wordt ook hoe de impact van een transitie-interventie als het Pre Academic Programme
  uitwerkt op het eerstejaars studiesucces van diverse studenten. Gezocht wordt naar de relaties tussen onderlinge interacties van diverse studenten, interacties met staf, gevoel van verbondenheid, academische motivatie en (niet-) cognitieve maatstaven, en het behaalde studiesucces. Tevens kijkt het onderzoek naar hoe sociale netwerken van diverse studenten in een academische omgeving zich ontwikkelen en wat de impact daarvan is op de studie.

In het onderzoek zal worden samengewerkt met verschillende faculteiten van de Erasmus Universiteit Rotterdam en zal gebruik worden gemaakt van de Erasmus Education Research Database.

 

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties ESSB, e-mail: kooistra@essb.eur.nl  tel: 010 4082135