Community for Learning & Innovation

Do you have an idea to move your education forward? CLI will support to make it happen.

Als docent of student heb je wellicht ideeën om je onderwijs verder te vernieuwen en verbeteren. Hoe kun je ervoor zorgen dat je ideeën verder worden ontwikkeld en gerealiseerd?

De Community for Learning & Innovation (CLI) helpt je daar graag bij. De CLI is een support- en kennisnetwerk. Samen met de facultaire Learning & Innovation teams kunnen we je het volgende aanbieden:

  • Innovatieprojecten: ontvang support en faciliteiten om je idee te realiseren
  • CLI Onderwijs Fellowships: word voor 0,2 FTE vrijgesteld voor een onderwijsproject dat direct gericht is op de versterking en vernieuwing van het onderwijs
  • CLI Onderzoek Fellowships: voer een onderwijsonderzoeks-opdracht uit met een salariscompensatie uit de CLI voor 0,2 FTE
  • Studentenprojecten: ontvang advies, praktische- en/of financiële ondersteuning voor je Students-for-Students initiatief

Over de Community for Learning & Innovation

De CLI is een netwerk om kennis te delen over en samen te werken aan onderwijsvernieuwing door professionele ontwikkeling en digitalisering. De CLI is geen nieuw netwerk, maar ondersteunt, verbindt en verbreedt bestaande netwerken op het gebied van learning & innovation. De CLI brengt mensen bij elkaar die een stap vooruit willen zetten in hun onderwijs. Door mensen te verbinden ontstaat synergie tussen de verschillende projecten. En ontstaan nieuwe ideeën en initiatieven. Dat is de ambitie van de CLI: een ontmoetingsplek creëren voor iedereen met hart voor onderwijs om elkaar te helpen, inspireren en resultaten te bereiken.