Impuls voor onderwijsonderzoek: drie nieuwe promotie-onderzoeken

Meerdere EUR faculteiten en de Community for Learning & Innovation (CLI) hebben onlangs een nieuwe impuls gegeven aan het onderwijsonderzoek met de start van drie promotie-onderzoeken. De geplande onderzoeksprojecten gaan zowel bijdragen aan de ontwikkeling van het strategische profiel van de EUR, als aan de samenwerking tussen faculteiten.

De projecten zijn:

•    Lost in transition? Access and academic success of diverse students in higher education. (ESSB in samenwerking met RSM)
•    The promise of internationalization: How to develop intercultural communication competence and global citizenship in EUR’s international study programs. (ESHCC in samenwerking met ESE)
•    Student evaluations of teaching (SET) – Strategies to make course evaluations an integrated part of educational design and teacher professionalisation. (RSM en ESSB)

De EUR legt zich niet alleen toe op onderwijsvernieuwing, maar ook op de empirische evaluatie van de effecten. Het versterken van onderwijsonderzoek draagt sterk bij aan de onderwijskundige kennis en aan de kwaliteit van het onderwijs aan de EUR.

De nieuwe promotie-onderzoeken zijn een logisch vervolg op de eerste onderzoeksprojecten die de afgelopen jaren onder de paraplu van de CLI zijn gestart. Deze onderzoeken waren onderdeel van de Onderzoeksagenda Onderwijskwaliteit en Studiesucces:

•    Education Design Matters: Ability Peer Effects at the university (ESE, succesvol afgerond)
•    Testing in Higher Education: Decisions on students’ performance’ (ESSB, succesvol afgerond)
•    The effect of Nominal = Normal on study performance, motivation and student characteristics (ESSB, onderzoek loopt nog)
•    An investigation into how an evidence-based goal-setting intervention closed the gender and ethnic achievement gap (ESSB, onderzoek loopt nog)

Kom meer te weten over de Community for Learning & Innovation op www.eur.nl/cli of neem contact op via cli@eur.nl.