Opleiding Regie in Netwerken en Ketens

Bewust en strategisch interveniëren in dynamische ketens en netwerken
Twee professionals praten over regie- en ketennetwerken

Samenwerken over grenzen is onvermijdelijk voor het realiseren van maatschappelijk zinvolle prestaties, zoveel is duidelijk. Maar het is ook duidelijk dat het effectiever kan; samenwerking organiseren vraagt Regie en NetwerkLeiderschap. En Regie is een vak, en een ander vak dan lijn-of projectmanagement. In de opleiding Regie in Netwerken en Ketens koppel je recente wetenschappelijke inzichten over NetwerkLeiderschap en netwerkorganisatie direct aan jouw eigen beroepspraktijk. Je hebt hierdoor direct impact op de effectiviteit van jouw samenwerkingsverband.

Belangrijkste feiten en cijfers
Startdatumvrijdag 12 mei
TijdsduurDe opleiding vindt plaats op 7 vrijdagen: 12 mei, 2 &23 juni, 15 september, 6 oktober, 3 november en 8 december
Prijs€5999,- EUR
(bij het cursusgeld zijn parkeerkaarten, lunches, koffie/thee, en cursusmateriaal inbegrepen. Alle bedragen zijn vrijgesteld van BTW)
VoertaalNederlands
LocatieRotterdam

Professioneel samenwerking organiseren

Tijdens de opleiding Regie in Netwerken en Ketens leer je de samenwerking van organisatienetwerken professioneel te organiseren. In zeven bijeenkomsten leren wij jou effectiever te worden als Regisseur en samenwerkingspartner. Je leert de onvermijdelijke dynamiek van samenwerken over grenzen herkennen, en je leert trefzeker interveniëren zonder formele machtspositie. Ook verbreed je jouw repertoire, zodat je belangen van netwerkpartners nog beter verbindt. En je ontwerpt (mede) een goede inrichting van het bestuur waardoor netwerkpartners hun medeverantwoordelijkheid blijven nemen. Na afloop van de opleiding:

 • Ken je het onderscheid tussen NetwerkLeiderschap en OrganisatieLeiderschap
 • Heb je een scherp beeld over de governance van netwerken en de rol van de regisseur en partners
 • Kun je partijen met uiteenlopende belangen duurzaam en efficiënter verbinden voor een zinvol resultaat
 • Stuur je met gezag en slimme interventies op blijvende medeverantwoordelijkheid van relevante partners
 • Heb je persoonlijke vaardigheden doorontwikkeld, om zo keten- en netwerkgericht te organiseren
 • Is jouw interventierepertoire verbreed
 • Heb je een analyse gemaakt van jouw eigen keten of netwerkorganisatie

Wetenschappelijk inzichten direct toepassen in jouw organisatie

De opleiding Regie in Netwerken en Ketens bestaat uit interactieve kennisoverdracht, het toepassen van en experimenteren met concepten en instrumenten in jouw eigen casuïstiek, en reflectie op jouw persoonlijke stijl en vaardigheden. Het programma is zo ingericht dat gedurende de opleiding het accent verschuift van strategische naar operationeel, en van mindset en inzicht naar instrumenten en vaardigheden. De opleiding is al ruim 10 jaar hét platform voor netwerk en ketenregisseurs.

   Interview met Frank Beemer, kerndocent bij de Opleiding Regie in Netwerken en Ketens

   Opleidingsdata

   De 21e editie van de opleiding Regie in Netwerken en Ketens start op vrijdag 12 mei 2023. De opleidingsdagen zijn altijd op vrijdag van 09.30 tot 17.00 uur. De slotdag vormt hierop een uitzondering, deze eindigt rond 14.00 uur met een feestelijke certificaatuitreiking tijdens een gezamenlijke lunch. De opleidingsdagen worden fysiek georganiseerd op locatie in Rotterdam, op de volgende data:

   • 12 mei 2023 (start)
   • 2 juni 2023
   • 23 juni
   • 15 september 2023
   • 6 oktober 2023
   • 3 november 2023
   • 8 december 2023 (slotdag)

   Docenten

   • Drs. Frank Beemer (BeAMeR AlliantieManagement en Regie) - Academic Director opleiding Regie in ketens en netwerken

    Frank Beemer is interim-(transitie)manager, adviseur, opleider en toezichthouder voor het realiseren van maatschappelijke opgaven in netwerken en allianties, en voor organisaties die permanent in diverse samenwerkingsverbanden opereren.

   • Drs. Maaike Zunderdorp (Zunderdorp Beleidsadvies en Management)- Kerndocent opleiding Regie in ketens en netwerken

    Maaike is gespecialiseerd in het adviseren, begeleiden en coördineren van netwerken en allianties, binnen het (semi) publieke domein.

   • Overige docenten van de opleiding Regie in ketens en en netwerken

    • dr. Erik Gerritsen, Voorzitter Directieraad Woningcorporatie Ymere
    • prof. dr. Sandra Schruijer, hoogleraar Organisatiewetenschap Universiteit Utrecht
    • mr. Abe Borsje MSc., Processpecialist
    • prof. mr. dr. Hans de Bruijn, hoogleraar Technische Bestuurskunde TU Delft
    • dr. Wilfrid Opheij, bestuursadviseur, medeoprichter en partner van Common Eye, Samenwerken in allianties, ketens en netwerken en mede-auteur van Leren samenwerken tussen organisaties

   Voor wie is deze opleiding?

   De opleiding Regie in Netwerken en Ketens is bedoeld voor ketenregisseurs en proces- en programmamanagers bij overheden en instellingen in de non-profit sector of op het snijvlak van publiek en privaat, die werkzaam zijn op het tactische (beleidsmatige) en/of strategische organisatieniveau.

   Onze deelnemers zijn ervaren practitioners; ze opereren al enige tijd daadwerkelijk als ketenregisseurs en doen dit vooral op basis van hun persoonlijke vaardigheden. Het betekent ook dat ze vaak intuïtief opereren en gebruik maken van een vrij beperkt interventierepertoire vooral gebaseerd op ervaring.

   Oud deelnemers over de opleiding:

   “Het meest waardevol is de manier waarop theorie en praktijk op elkaar aansluiten. Door de huiswerkopdrachten ga je bewust kijken naar je werkzaamheden en de manier waarop je deze uitvoert. In combinatie met de colleges is er direct sprake van verdieping en het verkrijgen van handvatten.”

   Voorkennis

   Voor de opleiding Regie in Netwerken en Ketens is geen specifieke voorkennis vereist. Voorafgaand aan de start van de opleiding vindt telefonisch een kennismakingsgesprek plaats met een van de beide kerndocenten Frank Beemer of Maaike Zunderdorp. Gedurende het gesprek komen o.a. jouw kennis, competenties en ervaringen naar voren en wordt er gekeken naar de aansluiting van de opleiding op jouw werkpraktijk en leerdoelen.


   Studiebelasting

   De opleiding Regie in Netwerken en Ketens is een intensieve en interactieve leergang die naast de cursusdagen tijd vraagt voor voorbereiding en de uitwerking van jouw eigen casus. Je kunt hierbij uitgaan van 6 - 8 uur zelfstudie per cursusdag.

   Neem bij vragen contact op met

   Gène Kerpen

   Programma adviseur

   e-mailadres: essbacademy@essb.eur.nl

   Telefoonnummer: 06-41216920

   "Graag bespreek ik uw leerbehoefte en vragen via een e-meeting, telefoon of per e-mail."

   Gene Kerpen

   Interview met Frank Beemer, kerndocent bij de Opleiding Regie in Netwerken en Ketens

   Vergelijk @count opleiding

   • @title

    • Tijdsduur: @duration
   Vergelijk opleidingen