Regie in Netwerken en Ketens

Bewust en strategisch interveniëren in dynamische ketens en netwerken
Twee professionals praten over regie- en ketennetwerken

Om maatschappelijk waardevolle prestaties te behalen is het essentieel om samen te werken over grenzen. Hoe kan je zulke samenwerking zo effectief mogelijk organiseren? Dat leer je tijdens de cursus Regie in Netwerken en Ketens. In deze postacademische cursus krijg je de kans om meer te leren over regie en netwerkleiderschap.

Belangrijkste feiten en cijfers
StartdatumDe cursus start in januari 2024
TijdsduurDe cursus vindt plaatst op 7 vrijdagen: 12 januari, 2 februari, 1 maart, 22 maart, 12 april, 17 mei & 28 juni 2024.
Prijs€5999,- (bij het cursusgeld zijn parkeerkaarten op het EUR-terrein, lunches, koffie/thee en cursusmateriaal inbegrepen. Alle bedragen zijn vrijgesteld van BTW)
VoertaalNederlands
LocatieRotterdam

Waarom deze cursus?

 • Directe Impact: Leer hoe je recente wetenschappelijke inzichten over netwerkleiderschap en netwerkorganisatie kunt toepassen in jouw eigen beroepspraktijk en de effectiviteit van jouw samenwerkingsverband kunt vergroten.
 • Professionele Samenwerking: Ontwikkel de vaardigheden om samenwerking in organisatienetwerken professioneel te organiseren. In zeven bijeenkomsten word je getraind om een effectievere regisseur en samenwerkingspartner te worden.
 • Resultaatgericht: Je leert de dynamiek van samenwerken over grenzen herkennen en effectief interveniëren zonder formele machtspositie. Ook breid je jouw repertoire uit om belangen van netwerkpartners beter te verbinden en samen  duurzaam waarde te leveren.

Wat kun je na het volgen van deze cursus?

 • Je kent het onderscheid tussen netwerkleiderschap en organisatieleiderschap
 • Je begrijpt de governance van netwerken en de rol van de regisseur en partners
 • Je kunt partijen met uiteenlopende belangen duurzaam en efficiënter verbinden voor een zinvol resultaat
 • Je hebt de kennis en vaardigheden om met gezag en slimme interventies blijvende medeverantwoordelijkheid van relevante partners te stimuleren
 • Je hebt je persoonlijke vaardigheden doorontwikkeld, om zo keten- en netwerkgericht te organiseren
 • Je hebt je interventierepertoire verbreed, je hebt een analyse gemaakt van jouw eigen keten- of netwerkorganisatie

Toepasbare Wetenschappelijk inzichten

Onze cursus biedt een interactieve leerervaring waarbij je wetenschappelijke inzichten direct kunt toepassen in jouw organisatie. We richten ons programma zo in dat het zich ontwikkelt van strategische inzichten naar praktische instrumenten en vaardigheden. Onze cursus helpt  al meer dan 10 jaar professionals bij het verbeteren van hun netwerk- en ketenregievaardigheden.

   Docenten over de cursus

   "Goede regisseurs kunnen goed omgaan met tegenslag en vinden het leuk om conflicten uit te spreken en op te lossen. Belangrijk is dat je jezelf geen regisseur kan noemen, je moet die rol verdienen en andere partijen in je netwerk moet jou erkennen als regisseur."

   Lees het interview met Frank.

   Frank Beemer

   Kerndocent bij de cursus Regie in Netwerken en Ketens

   Curusdata

   De 22e editie van de cursus Regie in Netwerken en Ketens start in januari 2024. De cursusdagen zijn op vrijdagen van 09.30 tot 17.00 uur. Hieronder staan de data voor de eerstvolgende editie van de cursus:

   • 12 januari
   • 2 februari
   • 1 maart
   • 22 maart
   • 12 april
   • 17 mei
   • 28 juni

   Docenten

   • Drs. Frank Beemer (BeAMeR AlliantieManagement en Regie) - Academic Director cursus Regie in ketens en netwerken

    Frank Beemer is interim-(transitie)manager, adviseur, opleider en toezichthouder voor het realiseren van maatschappelijke opgaven in netwerken en allianties, en voor organisaties die permanent in diverse samenwerkingsverbanden opereren.

   • Drs. Maaike Zunderdorp (Zunderdorp Beleidsadvies en Management)- Kerndocent cursus Regie in ketens en netwerken

    Maaike is gespecialiseerd in het adviseren, begeleiden en coördineren van netwerken en allianties, binnen het (semi) publieke domein.

   • Overige docenten van de cursus Regie in ketens en en netwerken

    • dr. Erik Gerritsen, Voorzitter Directieraad Woningcorporatie Ymere
    • prof. dr. Sandra Schruijer, hoogleraar Organisatiewetenschap Universiteit Utrecht
    • mr. Abe Borsje MSc., Processpecialist
    • prof. mr. dr. Hans de Bruijn, hoogleraar Technische Bestuurskunde TU Delft
    • dr. Wilfrid Opheij, bestuursadviseur, medeoprichter en partner van Common Eye, Samenwerken in allianties, ketens en netwerken en mede-auteur van Leren samenwerken tussen organisaties

   Voor wie is deze cursus?

   De cursus Regie in Netwerken en Ketens is bedoeld voor netwerk- en ketenregisseurs en proces- en programmamanagers bij overheden en non-profit organisaties, of professionals op het snijvlak van publiek en privaat, werkzaam  op het tactische (beleidsmatige) en/of strategische organisatieniveau.

   Onze deelnemers zijn ervaren practitioners die al enige tijd als netwerkregisseur opereren, voornamelijk op basis van hun persoonlijke vaardigheden en intuitie. Door kennis te nemen van relevante theorie en methoden zijn ze in staat hun interventierepertoire uit te breiden.

   Oud deelnemers over de cursus:

   “Het meest waardevol is de manier waarop theorie en praktijk op elkaar aansluiten. Door de huiswerkopdrachten ga je bewust kijken naar je werkzaamheden en de manier waarop je deze uitvoert. In combinatie met de colleges is er direct sprake van verdieping en het verkrijgen van handvatten.”

   Praktijkervaring

   Je hebt geen specifieke vooropleiding nodig om aan deze cursus deel te nemen, maar wel enige ervaring met netwerksamenwerking als partner of regisseur. Voorafgaand aan de cursus vindt een telefonisch -kennismakingsgesprek plaats met een van de beide kerndocenten Frank Beemer of Maaike Zunderdorp. Gedurende het gesprek komen o.a. jouw kennis, competenties en ervaringen naar voren en wordt er gekeken naar de aansluiting van de cursus op jouw werkpraktijk en leerdoelen.

   Studiebelasting

   De cursus is intensief en interactief. Naast de cursusdagen moet je tijd besteden aan voorbereiding en het uitwerken van je eigen casus. Je kunt hierbij uitgaan van 6 - 8 uur zelfstudie per cursusdag.

   Neem bij vragen contact op met

   Gène Kerpen

   Programma adviseur

   e-mailadres: essbacademy@essb.eur.nl

   Telefoonnummer: 06-41216920

   "Graag bespreek ik uw leerbehoefte en vragen via een e-meeting, telefoon of per e-mail."

   Gene Kerpen

   Vergelijk @count opleiding

   • @title

    • Tijdsduur: @duration
   Vergelijk opleidingen