Regie in Netwerken en Ketens

Bewust en strategisch interveniëren in dynamische ketens en netwerken
Twee professionals praten over regie- en ketennetwerken

Om maatschappelijk waardevolle prestaties te behalen is het essentieel om samen te werken over grenzen. Hoe kan je zulke samenwerking zo effectief mogelijk organiseren? Dat leer je tijdens de cursus Regie in Netwerken en Ketens. In deze postacademische cursus krijg je de kans om meer te leren over regie en netwerkleiderschap.

Belangrijkste feiten en cijfers
StartdatumDe cursus start in november 2024
TijdsduurDe cursus vindt plaatst op 7 vrijdagen. Op 22 november en 13 december 2024, en op 17 januari, 7 februari, 14 maart, 4 april & 23 mei 2025 
Prijs

€5999,- (bij het cursusgeld zijn parkeerkaarten op het EUR-terrein, lunches, koffie/thee en cursusmateriaal inbegrepen. Alle bedragen zijn vrijgesteld van BTW)

Heb je eerder een programma bij ESSB Academy gevolgd? Of je bachelor of master behaald aan Erasmus Universiteit Rotterdam? Dan ontvang je 10 % korting op de cursusprijs.

VoertaalNederlands
LocatieRotterdam

Waarom deze cursus?

 • Directe Impact: Leer hoe je recente wetenschappelijke inzichten over netwerkleiderschap en netwerkorganisatie kunt toepassen in jouw eigen beroepspraktijk en de effectiviteit van jouw samenwerkingsverband kunt vergroten.
 • Professionele Samenwerking: Ontwikkel de vaardigheden om samenwerking in organisatienetwerken professioneel te organiseren. In zeven bijeenkomsten word je getraind om een effectievere regisseur en samenwerkingspartner te worden.
 • Resultaatgericht: Je leert de dynamiek van samenwerken over grenzen herkennen en effectief interveniëren zonder formele machtspositie. Ook breid je jouw repertoire uit om belangen van netwerkpartners beter te verbinden en samen  duurzaam waarde te leveren.

Wat kun je na het volgen van deze cursus?

 • Je kent het onderscheid tussen netwerkleiderschap en organisatieleiderschap
 • Je begrijpt de governance van netwerken en de rol van de regisseur en partners
 • Je kunt partijen met uiteenlopende belangen duurzaam en efficiënter verbinden voor een zinvol resultaat
 • Je hebt de kennis en vaardigheden om met gezag en slimme interventies blijvende medeverantwoordelijkheid van relevante partners te stimuleren
 • Je hebt je persoonlijke vaardigheden doorontwikkeld, om zo keten- en netwerkgericht te organiseren
 • Je hebt je interventierepertoire verbreed, je hebt een analyse gemaakt van jouw eigen keten- of netwerkorganisatie

Toepasbare Wetenschappelijk inzichten

Onze cursus biedt een interactieve leerervaring waarbij je wetenschappelijke inzichten direct kunt toepassen in jouw organisatie. We richten ons programma zo in dat het zich ontwikkelt van strategische inzichten naar praktische instrumenten en vaardigheden. Onze cursus helpt  al meer dan 10 jaar professionals bij het verbeteren van hun netwerk- en ketenregievaardigheden.

Docenten over de cursus

"Goede regisseurs kunnen goed omgaan met tegenslag en vinden het leuk om conflicten uit te spreken en op te lossen. Belangrijk is dat je jezelf geen regisseur kan noemen, je moet die rol verdienen en andere partijen in je netwerk moet jou erkennen als regisseur."

Lees het interview met Frank.

Frank Beemer

Kerndocent bij de cursus Regie in Netwerken en Ketens

Curusdata

De 23ste editie van de cursus Regie in Netwerken en Ketens start in november 2024. De cursusdagen zijn op vrijdagen van 09.30 tot 17.00 uur. Hieronder staan de data voor de eerstvolgende editie van de cursus:

 • 22 november 2024
 • 13 december 2024
 • 17 januari 2025
 • 7 februari 2025
 • 14 maart 2025
 • 4 april 2025
 • 23 mei 2025

Docenten

 • Drs. Frank Beemer (BeAMeR AlliantieManagement en Regie) - Academic Director cursus Regie in ketens en netwerken

  Frank Beemer is interim-(transitie)manager, adviseur, opleider en toezichthouder voor het realiseren van maatschappelijke opgaven in netwerken en allianties, en voor organisaties die permanent in diverse samenwerkingsverbanden opereren.

 • Drs. Maaike Zunderdorp (Zunderdorp Beleidsadvies en Management)- Kerndocent cursus Regie in ketens en netwerken

  Maaike is gespecialiseerd in het adviseren, begeleiden en coördineren van netwerken en allianties, binnen het (semi) publieke domein.

 • Overige docenten van de cursus Regie in ketens en en netwerken

  • dr. Erik Gerritsen, Voorzitter Directieraad Woningcorporatie Ymere
  • prof. dr. Sandra Schruijer, hoogleraar Organisatiewetenschap Universiteit Utrecht
  • mr. Abe Borsje MSc., Processpecialist
  • prof. mr. dr. Hans de Bruijn, hoogleraar Technische Bestuurskunde TU Delft
  • dr. Wilfrid Opheij, bestuursadviseur, medeoprichter en partner van Common Eye, Samenwerken in allianties, ketens en netwerken en mede-auteur van Leren samenwerken tussen organisaties

Voor wie is deze cursus?

De cursus Regie in Netwerken en Ketens is bedoeld voor netwerk- en ketenregisseurs en proces- en programmamanagers bij overheden en non-profit organisaties, of professionals op het snijvlak van publiek en privaat, werkzaam  op het tactische (beleidsmatige) en/of strategische organisatieniveau.

Onze deelnemers zijn ervaren practitioners die al enige tijd als netwerkregisseur opereren, voornamelijk op basis van hun persoonlijke vaardigheden en intuitie. Door kennis te nemen van relevante theorie en methoden zijn ze in staat hun interventierepertoire uit te breiden.

Oud deelnemers over de cursus:

“Tijdens de cursus heb ik geleerd wat nodig is om een succesvolle netwerksamenwerking te creëren, van het opstellen van een governancestructuur tot het verfijnen van mijn rol als regisseur.”

Mieke Muijres

Gebiedsmanager Gemeente Dordrecht

Lees meer over Mieke's ervaringen

Praktijkervaring

Je hebt geen specifieke vooropleiding nodig om aan deze cursus deel te nemen, maar wel enige ervaring met netwerksamenwerking als partner of regisseur. Voorafgaand aan de cursus vindt een telefonisch -kennismakingsgesprek plaats met een van de beide kerndocenten Frank Beemer of Maaike Zunderdorp. Gedurende het gesprek komen o.a. jouw kennis, competenties en ervaringen naar voren en wordt er gekeken naar de aansluiting van de cursus op jouw werkpraktijk en leerdoelen.

Studiebelasting

De cursus is intensief en interactief. Naast de cursusdagen moet je tijd besteden aan voorbereiding en het uitwerken van je eigen casus. Je kunt hierbij uitgaan van 6 - 8 uur zelfstudie per cursusdag.

Neem bij vragen contact op met

Thirza van Dijk

Marketing adviseur

E-mailadres: essbacademy@essb.eur.nl

Telefoonnummer: 06-41217086

"Graag bespreek ik uw leerbehoefte en vragen via een e-meeting, telefoon of per e-mail."

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen