1e Van Doornlezing

1e Van Doornlezing door professor Mark Bovens, 21 juni 2012

Van Doorn Lezing Mark Bovens

Opleiding als scheidslijn. Van oude en nieuwe maatschappelijke breukvlakken.

De groei van het aantal hoger opgeleiden zorgt voor een belangrijke maatschappelijke scheidslijn. Dit stelt prof.dr.mr. Mark Bovens in zijn oratie Opleiding als scheidslijn. Van oude en nieuwe maatschappelijke breukvlakken. In Nederland ontstaat een nieuwe scheidslijn op basis van opleiding.  De stuwende kracht hierachter is de enorme groei van het aantal hoger opgeleiden. Zij hebben vooral andere hoogopgeleiden als vrienden en partners. Hoger en lager opgeleiden leven in gescheiden werelden. Er is een groot verschil in welvaart en welbevinden, en zij verschillen van mening over nieuwe sociaal-culturele thema’s, zoals immigratie, integratie en Europeanisering.

De tegenstelling is het sterkst onder onkerkelijken. Die sociaal-culturele scheidslijn is tegenwoordig ook zichtbaar in het politieke landschap, met sociaal liberale, pro-Europese partijen als D66 en Groen Links aan de ene, en Euro-sceptische en nationalistische partijen, zoals de SP en PVV, aan de andere kant. Daarmee zijn de contouren zichtbaar van een maatschappelijk breukvlak tussen hoger en lager opgeleiden. Dit opleidingsbreukvlak is op dit moment nog onuitgesproken. Burgers organiseren zich vooralsnog niet expliciet naar opleidingsniveau, zoals ze dat wel doen naar religie, regio of etniciteit.

De tekst is na te lezen en te zien.

In de media:

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen