prof.dr. S.E. Severiens

prof.dr. S.E. Severiens

Endowed Professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Department of Pedagogical Sciences
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
-
Email
severiens@essb.eur.nl

Latest academic publication

S. van Herpen, M. Meeuwisse, A. Hofman, S.E. Severiens & L.R. Arends (2017). Early predictors of first-year academic success at university: Pre-university effort, pre-university self-efficacy, and reasons for attending university. Educational Research & Evaluation, 23 (1-2), 52-72. doi: http://dx.doi.org/10.1080/13803611.2017.1301261

More information

Back to overview

Sabine Severiens is professor of Educational Sciences at the Department of Pedagogical and Educational Sciences of Erasmus University Rotterdam and the University of Amsterdam.

She teaches a variety of courses on education and diversity in both universities.

The main theme in her scientific work is diversity and educational inequality, from the perspective of motivation, integration and the learning environment.

One of the focal points in her current work is teaching in classrooms with students from diverse backgrounds and strengthening professional capacity in this particular area. She has been a supervisor for PhD candidates in a variety settings for nearly ten years.

She is one of the work package leaders in an EU funded project called Sirius that aims to build a European network on education for children with a migrant background. Furthermore, she coordinates the Knowledge Network on Rotterdam Talent, a collaborative platform for the Rotterdam knowledge institutes, municipality and educational practice organizations (school boards and school support organizations).

    • S.E. Severiens, R. Wolff & W. Zijlstra (2011). Transferring from senior to higher vocational education in the Netherlands. In L Thomas & M Tight (Eds.), Institutional transformation to engage a diverse student body. International Perspectives on Higher Education Research (pp. 147-154). Bingly: Emerald
    • R.P. Wolff, S.E. Severiens & M. Meeuwisse (2010). Attracting and retaining diverse student teachers. In OECD, Educating Teachers for Diversity. Meeting the Challenge (pp. 137-162). Paris: OECD
    • S.E. Severiens & R.P. Wolff (2009). Study success of ethnic minority students. In M. Tight, J. Huisman, K.H. Mok & C. Morphew (Eds.), International Handbook of Higher Education (pp. 61-72). New York: Routledge
    • T. Klop & S.E. Severiens (2008). Students with a view; Explaining attitudes towards modern biotechnology. In M. Hammann, M. Reiss, C. Boulter & S.D. Tunnicliffe (Eds.), Biology in Context; Learning and teaching for the twenty-first century (pp. 101-112). London: Institute of Education
    • R.P. Wolff, S.E. Severiens & R.P.G. de Crom (2008). Educational innovation: an unexpected diversity tool? In G. Crosling, L. Thomas & M. Heagney (Eds.), Improving Student Retention in Higher Education (pp. 44-52). London: Routledge
    • S.E. Severiens, R.P. Wolff & D. Verstegen (2008). Studiesucces van allochtone leerlingen en studenten. In R. Klarus & A. Dieleman (Eds.), Wat is goed onderwijs? Bijdragen vanuit de onderwijssociologie (pp. 85-103). Den Haag: Lemma
    • S.E. Severiens & H. de Koning (2016). Lesgeven in supediverse klassen. In R Fukkink & R Oostdam (Eds.), Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context (pp. 165-174). Bussum: Coutinho
    • S.E. Severiens, S. Marques Silva & T. Tudman (2015). Teachers from diverse backgrounds on teaching for diversity. (Extern rapport). Barcelona: UAB: Sirius
    • S.E. Severiens & T. Tudjman (2013). Professional capital in schools as regards education for migrant children. An exploration of policies in the Sirius network countries. Barcelona: Kit-book
    • M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2013). Werken aan primaire preventie: Verkenning voor het nieuwe beleidskader jeugd op het gebied van onderwijs. (Extern rapport). Rotterdam: Kenniswerkplaats Rotterdam
    • T. Issa, J. Ordono, S. Hollingworth & S.E. Severiens (2013). Citizenship education and ethnic and cultural diversity: A scoping study of Sirius network countries on the education of children from a migrant background. (Extern rapport). Barcelona: UAB
    • W. Vos, S. Barendrecht, P. van Wensveen, J. de Boom & S.E. Severiens (2011). Kansen en Talenten. Een onderzoek naar de effecten van brede scholen in het Rotterdamse primair onderwijs. (Extern rapport). Rotterdam: RISBO
    • S.G.A. van Herpen, M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2015). De effecten van een Pre-Academic Programme. Rotterdam: Risbo
    • W.A. de Vos, M. Boonstra, L. van den Bulk, M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2014). Taakspel: Het bevorderen van welbevinden in de klas. Rotterdam: Risbo
    • M. Meeuwisse, P. van Wensveen & S.E. Severiens (2011). Tijd om te studeren. Een onderzoek naar tijdbesteding en studiesucces in leeromgevingen. (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van OCW
    • W.A. de Vos, S.E. Severiens, J. de Boom, M. Meeuwisse & P.W. Hermus (2010). Met meer plezier naar school. Een onderzoek naar de effecten van brede scholen in het Rotterdamse voortgezet onderwijs. (Extern rapport). Rotterdam: Risbo
    • S.E. Severiens, R.P. Wolff, M. Meeuwisse, S. Rezai & W. Vos (2008). Waarom stoppen zoveel allochtone studenten met de pabo? Samenvatting van vijf studies. (Extern rapport). Den Haag: SBO
    • M. Ackermann & S.E. Severiens (2007). Onderwijsruimtes in 2017. Inventarisatie van wensen. (Intern rapport). onbekend: Risbo Algemeen
    • S.E. Severiens & D. Verstegen (2007). Succes- en faalfactoren in het VMBO. Verklaringen voor vmbo-schoolloopbanen in de Rotterdamse regio. Resultaten van drie jaar onderzoek. (Intern rapport). onbekend: Risbo Algemeen
   • M. Brekelmans, J. van Tartwijk & S.E. Severiens (2014). Sociaal emotioneel klimaat in de klas. In Vol. 91. Pedagogische Studiën (pp. 284-287)
   • S.E. Severiens, T. Klop, M. van Mill & G.T.M. ten Dam (2010). Effects of a science education module on attitudes towards modern biotechnology of secondary school students. In International Journal of Science Education (pp. 1127-1150)
    • M. Meeuwisse, S.E. Severiens & M.P. Born (2009). Learning environment, interaction, sense of belonging and study success in ethnically diverse student groups. 13th biennial conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI): Amsterdam (2009, augustus 1).
    • M. Meeuwisse, M.P. Born & S.E. Severiens (2009). The family-study interface: Differences and similarities between ethnic minority and ethnic majority students. Annual conference of the Dutch Association of Researchers in the field of Industrial and Organizational Psychology (WAOP): [s.l.] (2009, november 1).
    • M. Meeuwisse, S.E. Severiens, L.M. Vermeulen & M.P. Born (2009). Reasons for withdrawal from higher vocational education. 13th biennial conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI): Amsterdam (2009, augustus 1).
    • M. Meeuwisse, S.E. Severiens & M.P. Born (2008). Exploring reasons for withdrawal from higher vocational education in the Netherlands. A comparison of ethnic minority and nonminority students. EARLI: Gothenborg (2008, mei 1).
    • M. Meeuwisse, S.E. Severiens & M.P. Born (2008). Uitval in het hbo.Uitvalredenen voor niet-westers allochtone en autochtone studenten. ORD: Eindhoven (2008, juni 1).
    • A.E. Krijnen, R.C.M. van Steensel, M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2016). Een uitbreiding van het Home Literacy Model: de relaties tussen ouderlijke opvattingen over vroege taal- en leesontwikkeling, thuisactiviteiten en de taalvaardigheid van jonge kinderen. Onderwijs Research Dagen: Rotterdam (2016, mei 25 - 2016, mei 27).
    • A.E. Krijnen, R.C.M. van Steensel, M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2016). Nieuwe inzichten in het geletterd gezinsklimaat: relaties tussen thuisactiviteiten, ouderlijke opvattingen en de ontluikende geletterdheid van jonge kinderen. Onderwijs Research Dagen 2016: Rotterdam.
    • R. van der Aa, S.E. Severiens, E. van der Boom & M. Meeuwisse (2015). Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2018.
    • S.E. Severiens, T. Tudjman, R. van der Aa, E. van der Boom, H. de Koning & M. Meeuwisse (2015). Differentiated teaching in Europe: A comparative study. NRO - Differentiation in Education: .
    • L.A.L. de Meijer, M. Meeuwisse, M.Ph. Born & S.E. Severiens (2015). The leisure-study interface and academic outcomes: Testing a structural model. 16th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction 2015: Cyprus (2015, augustus 25 - 2015, augustus 29).
    • S.E. Severiens (2014). Developing school capacity for diversity.
    • M. Meeuwisse, S.E. Severiens & W.H.A. Hofman (2014). De invloed van N=N op studiegedrag van studenten.
    • R.C.M. van Steensel, M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2014). Ouderbetrokkenheid in de voor- en vroegschoolse educatie: omgang met diverse oudergroepen en bevordering van duurzaamheid.
    • T. Klop, S.E. Severiens & M. Knippels (2006). Attitude Towards Modern Biotechnology; A study among secondary school students. ERIDOB conference 2006 (European researchers in didactics of biology): (2006, september 11 - 2006, september 15).
   • S.E. Severiens (2014). Professionele capaciteit in de superdiverse school (2014, maart 20). Amsterdam: Vossius Pers UvA
   • S. Alhanachi, L.A.L. de Meijer & S.E. Severiens (2017, april 28). Cultureel-responsief differentiëren door docenten in het vmbo: Wil ik het? Doe ik het? En de rol van multiculturele schoolcultuur. Antwerpen, Ontmoetingsdag binnenklasdifferentiatie.
   • S. Alhanachi, L.A.L. de Meijer & S.E. Severiens (2017, juni 29). Cultureel-responsief differentieren verbeteren door middel van professionele leergemeenschappen in het vmbo: Hoe en wat heb ik geleerd? Antwerpen, Onderwijs ResearchDagen (ORD).
   • M. Meeuwisse, S.E. Severiens & E. van der Boom (2017, juni 29). Scholen als lerende organisaties in Nederland. Antwerpen, België, Onderwijs Research Dagen.
   • S. Alhanachi, V.L. D'Egidio, L.A.L. de Meijer & S.E. Severiens (2017, juni 21). Culturally responsive teaching: research and practice combined. Rotterdam, NAOS conference.
   • A.E. Krijnen, R.C.M. van Steensel, M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2017, september 1). Implementing PLCs to Sustain a Family Literacy Program in Dutch Urban Elementary Schools. Tampere, Finland, EARLI Conference 2017.
   • A.E. Krijnen, R.C.M. van Steensel, M. Meeuwisse, J. Jongerling & S.E. SeveriensExtending the Home Literacy Model: a new typology of parent-child home literacy activities and associations with children´s emergent literacy skills. Bad Schüssenried, ICO Fall School.
   • M. Meeuwisse, L.A.L. de Meijer, M.Ph. Born & S.E. Severiens (2016, augustus 23). Learning, earning, family and leisure. Life domains and academic careers. Dublin, ECER.
   • S.G.A. van Herpen, M. Meeuwisse, W.H.A. Hofman & S.E. Severiens (2016, juli 13). Types of adjustment during the transition to university: changes in effort, self-efficacy and performance. Amsterdam, Higher Education Conference.
   • A.E. Krijnen, R.C.M. van Steensel, M. Meeuwisse, J. Jongerling & S.E. Severiens (2016, augustus 25). Associations Between Parental Literacy Beliefs, Home Literacy Activities and Children´s Emergent Literacy Skills. Dublin, ECER 2016.
   • A.E. Krijnen, R.C.M. van Steensel, M. Meeuwisse & S.E. Severiens (2015, juni 19). Opvattingen van ouders in een family literacy programma over hun rol in de talige en geletterde ontwikkeling van kleuters. Eerste resultaten van een kwalitatieve studie. Leiden, ORD.
   • S.G.A. van Herpen, M. Meeuwisse, W.H.A. Hofman & S.E. Severiens (2015, juni 17). De effecten van een Pre-Academic Programma op studiesucces in het eerste jaar. Leiden, Onderwijs Research Dagen.
   • M. Meeuwisse, L.A.L. de Meijer, M.Ph. Born & S.E. Severiens (2015, juni 17). Studeren met een (bij)baan: overeenkomsten en verschillen tussen autochtone en niet-westerse allochtone studenten. Leiden, Onderwijs Research Dagen.
   • M. Meeuwisse, W.A. De Vos, L. van Schie & S.E. Severiens (2015, augustus 27). Wellbeing of pupils in prevocational secondary education: The influence of the Good Behavior Game. Limassol, Cyprus, 16th Biennial Earli Conference for Research on Learning and Instruction 2015.
   • A.E. Krijnen, M. Meeuwisse, S.E. Severiens & R.C.M. van Steensel (2015, november 4). Ouderbetrokkenheid in de voor- en vroegschoolse educatie: omgang met diverse oudergroepen en bevordering van duurzaamheid. Amersfoort, NRO congres.
   • L.A.L. de Meijer, M. Meeuwisse, M.Ph. Born & S.E. Severiens (2014, augustus 28). Learning. Earning, Leisure, and Family. Life Domains and Academic Careers (part 2). Padova, Italy, Open Spaces for Interaction and Learning Diversities.
   • M. Meeuwisse, L.A.L. de Meijer, M.Ph. Born & S.E. Severiens (2014, augustus 28). Learning. Earning, Leisure, and Family. Life Domains and Academic Careers (part 1). Padova, Italy, Open Spaces for Interaction and Learning Diversities.
 • Endowed Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
  Department
  Department of Pedagogical Sciences
  Country
  The Netherlands

  Associate Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
  Department
  Department of Pedagogical Sciences
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  +31104089516

  Associate Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
  Department
  Department of Pedagogical Sciences
  Country
  The Netherlands

  (external) researcher

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
  Department
  Cap groep psychologie
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  +31 10 4088798
 • Curriculum.nu

  Start Date
  Jan/2016
  End Date
  Is current
  Place
  DEN HAAG
  Description
  lid landelijke adviesgroep
  Specialty
  Onderwijswetenschappen

  Gemeente Rotterdam

  Start Date
  Oct/2017
  End Date
  Is current
  Place
  ROTTERDAM
  Specialty
  Onderwijswetenschappen

  Hogeschool Rotterdam, Kenniscentrum Talentontwikke

  Start Date
  Jan/2015
  End Date
  Is current
  Place
  ROTTERDAM
  Specialty
  Onderwijswetenschappen

  Stichting Spirit

  Start Date
  Sep/2014
  End Date
  Is current
  Place
  AMSTERDAM
  Description
  lid Raad van Toezicht
  Specialty
  Onderwijswetenschappen

  Universiteit Leiden

  Start Date
  Sep/2017
  End Date
  Is current
  Place
  LEIDEN
  Specialty
  Onderwijswetenschappen

  Wetensch. Kenniswerkplaats Rotterdams talent

  Start Date
  Jan/2010
  End Date
  Is current
  Place
  ROTTERDAM
  Specialty
  Onderwijswetenschappen

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam