Gemeente Rotterdam

Rotterdam zit in het DNA van de Erasmus Universiteit. Ooit opgericht door havenbaronnen is de EUR van oudsher nauw verbonden met de stad Rotterdam. Rotterdam is als een laboratorium waar vele grootstedelijke vraagstukken en maatschappelijke ontwikkelingen plaatsvinden. De kennis en kunde van onze wetenschappers en studenten kunnen daar een grote bijdrage aan leveren. Maar de stad levert ook een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe wetenschappelijke kennis.  

Sinds 2010 heeft de EUR met de gemeente Rotterdam een langjarig samenwerkingsverband waarin naar elkaar is uitgesproken om samen te werken op vele terreinen, niet alleen onderwijs en onderzoek maar ook studentenhuisvesting, verduurzamen van de campus en mobiliteit. Enkele gezichts- bepalende voorbeelden die voortgekomen zijn uit deze samenwerking zijn de Kenniswerkplaatsen en het Erasmus University College. Recent is daar de Convergentie Alliantie bij gekomen waarin Erasmus MC, Erasmus Universiteit Rotterdam en TUDelft samenwerken en de gemeente Rotterdam een belangrijke rol speelt.

Meer weten?

Over samenwerken in Rotterdam of met de Erasmus Universiteit, neem dan contact op met Marjolein Kooistra of Isabel van der Heiden van Regiegroep Samenwerking EUR – gemeente Rotterdam – voor zowel externe als interne partijen. Beiden zijn werkzaam bij Academische Zaken.

Kennisinfrastructuur Rotterdam

In de loop van de jaren is er een uitgebreide kennisinfrastructuur ontstaan. Er zijn vele initiatieven van onderzoekssamenwerking van de grond gekomen zoals bijvoorbeeld CEPHIR, de Kenniswerkplaatsen (KWP) en Smart Port.

Kenniswerkplaatsen en andere samenwerkingsverbanden 

Wetenschappelijke kennis en praktijkkennis samen ontwikkelen en deze kennis breed delen is essentieel voor het toekomstbestendig maken van de stad en de haven. Onderzoekers en Rotterdamse beleidsmakers werken in Kenniswerkplaatsen en andere samenwerkingsverbanden samen aan vraagstukken die belangrijk zijn voor Rotterdam, en voor de veerkracht van de stad en haar bewoners.  

 • CEPHIR 

  CEPHIR is de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid in de regio's Rotterdam-Rijnmond, Zeeland, en Zuid-Holland Zuid. CEPHIR doet onderzoek naar volksgezondheid en deelt deze kennis met de maatschappij om zo het beleid voor een gezonde gemeenschap te ondersteunen.

  Contact: dr. Mariëlle Beenackers

 • KWP Leefbare Wijken

  Het centrale doel van de KWP is om de leefbaarheid van Rotterdamse wijken te bevorderen. De werkplaats wil hierbij expliciet gebruik maken van in de praktijk bestaande kennis en ervaringen op het gebied van leefbaarheidsverbetering ('co-creatie' van kennis).

  Contact: Dr. Beitske Boonstra &  dr. Erik Snel 

 • KWP Rotterdams Talent

  De KWP draagt bij aan kennisontwikkeling op het gebied van Rotterdams talent. Door kennisdelen en het toepassen van die kennis wil de KWP bijdragen aan de verbetering van het Rotterdamse onderwijsbeleid en -praktijk.

  Contact: drs. Tom Tudjman  & dr. Jacqueline Schenk

 • KWP  Urban Big Data 

  Hoe kan de potentie van big data worden verzilverd? Wat is daarvoor nodig en welke risico's spelen daarbij? Welke gegevens zijn beschikbaar en hoe betrouwbaar zijn ze? En hoe zit het met de privacygevoeligheid? De KWP Urban Big Data onderzoekt deze en andere vragen.

  Contact:  dr. Fadi Hirzalla & dr. Rebecca Moody 

 • KWP Stedelijke arbeidsmarkt

  Misschien wel de grootste uitdaging van Rotterdam ligt op het gebied van de arbeidsmarkt, waar vraag en aanbod niet meer op elkaar aansluiten en op de re-integratie van mensen de uit het arbeidsproces zijn geraakt. Dat is waar de KWP Stedelijke Arbeidsmarkt zich op richt.

  Contact:  dr. Fabian Dekker & prof.dr. Menno Fenger

 • GOVLAB010

  EUR en gemeente Rotterdam willen gezamenlijk verder komen op voor Rotterdam cruciale thema’s. De transitie naar een duurzame stad, naar een stad zonder tweedeling, naar een stad die groeit, naar een gezonde stad. Deze transities vragen om nieuwe vormen van governance. Hoe kan de stad zich organiseren zodat er op een goede manier sturing gegeven kan worden aan maatschappelijke veranderingen

  Contact: Hans Joosse, MSc  | prof. dr. Arwin van Buuren

 • KWP Organisaties in een slimme stad (ESSB en gemeente)

  Samen met private en publieke partners werkt de KWP Organisaties in een slimme stad  aan oplossingen voor het slim organiseren van grootstedelijke vraagstukken, waaronder slimmer netwerken, artificiële intelligentie,  duurzaamheid, veiligheid en welzijn.

  Contact: prof.dr. Bram Steijn

 • CARE Lab Rotterdam (Connect, Action, Research, Education) (Gemeente Rotterdam & ESHPM)

  CARE Lab Rotterdam richt zich op het uitvoeren van actieonderzoek en het verbeteren van de ondersteuning van mensen met meerdere problemen en het bijdragen aan een leercultuur.

  [CARE Lab Rotterdam aims to  conduct action research and improve support for people with multiple problems and to contribute to a learning culture.] 

  Contact: dr. Jeroen van Wijngaarden & dr. Lieke Oldenhof

 • BIG Rotterdam

  Met en voor de burgers wil BIG’R, met bewezen inzichten vanuit de gedragswetenschap, het gedrag van Rotterdammers positief stimuleren voor een gezonder en levenskrachtig Rotterdam.

  Contact: prof.dr. Semiha Denktas

 • Healthy'R

  Healthy‘R is het expertisecentrum van de gemeente Rotterdam en de EUR. Het doel is Rotterdammers te helpen keuzes te maken voor gezonder gedrag.

  Contact: prof.dr. Semiha Denktas

 • ST-RAW

  Binnen ST-RAW werken veertien organisaties uit de hele jeugdhulpketen samen met als doel dat alle jongeren gelijke kansen krijgen in het Rotterdams jeugdbeleid.


  Deelnemers EUR-ESSB: dr. Jacqueline Schenk

In ontwikkeling

Een platform over ‘oral history Rotterdam’ om mondelinge geschiedenis en historische data beschikbaar te stellen voor toekomstig gebruik in onderzoek, onderwijs en beleidsvorming.

Contact: dr. Arno van der Hoeven & dr. Norah Karrouche

Grote samenwerkingsprojecten in Rotterdam of de regio

Voorbeelden van overige onderzoeksprojecten / samenwerkingen waarbij gemeente Rotterdam actief in deelneemt

RUGGEDISED – Europees project voor grootschalige gebiedsontwikkeling Rotterdam Zuid
Contact: prof. Eric van Heck

Citylab010 (gemeente Rotterdam)  – ondersteunen burgerinitiatieven met kennis
Contactdr. William Voorberg

Grow It app – Erasmus MC, EUR, Gemeente Rotterdam -  Met deze app krijgen jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar meer inzicht in hoe ze zich voelen en krijgen ze dagelijks een leuke challenge ter ondersteuning van de dagelijkse stress onder andere tijdens de coronacrisis  
Contact
: Prof. Manon Hillegers & prof. Loes Keijsers

Studenten

Onze studenten worden gestimuleerd om zich intensiever met grootstedelijke vraagstukken bezig te houden. Het studenteninitiatief Erasmus Verbindt is onderdeel van de EUR strategie en heeft als doel om  studenten meer te betrekken bij het werken aan oplossingen voor vraagstukken die in de stad leven. Daarnaast kunnen Erasmus-masterstudenten meedoen aan de jaarlijkse Rotterdam Scriptieprijs, die uitgereikt wordt aan een scriptie die relevant is voor Rotterdam. In het nationale City Deal-programma nemen zowel gemeente Rotterdam als de EUR en andere kennisinstellingen deel om studenten te betrekken bij de stad.

Merkalliantie Make it Happen

De Erasmus Universiteit Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam N.V. en Rotterdam Partners werken nauw samen in een merkalliantie Make it Happen. Zo zetten we Rotterdam in binnen- en buitenland sterker op de kaart. De vier partijen profileren zich gezamenlijk met de nieuwe, gedeelde pay-off ‘Make it Happen’ in binnen- en buitenland.

Erasmus wetenschappers in de stad

Wetenschappers zijn regelmatig in de stad te vinden om aan een breed publiek hun kennis te delen. Zo is er iedere maand Studio Erasmus in Theater Rotterdam en zijn er jaarlijkse evenementen, waaronder de Rotterdam Lezing, Lof der Geneeskunst, en het Tiger college bij het IFFR. Via de activiteiten van het Wetenschapsknooppunt worden kinderen bekend gemaakt met wetenschap.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen