Regelingen

De Erasmus Universiteit Rotterdam kent drie voor studentenorganisaties belangrijke regelingen.

De erkennings- en faciliteitenregeling studentenorganisaties geeft aan aan welke voorwaarden een studentenorganisatie moet voldoen om voor het predicaat 'erkende studentenorganisatie van de Erasmus Universiteit Rotterdam' in aanmerking te komen. Ook bepaalt deze regeling op welke faciliteiten een studentenorganisatie aanspraak kan maken.

De regeling Profileringsfonds beschrijft de spelregels en voorwaarden voor het verkrijgen van een bestuursbeurs als lid van het bestuur van een studentenorganisatie.

De regeling erkenningscertificaat beschrijft de spelregels en voorwaarden omtrent de erkenning van functies binnen erkende studentenorganisaties. Wanneer een EUR-student of -alumnus zo'n erkende functie naar behoren vervuld heeft komt hij of zij in aanmerking voor een erkenningscertificaat EUR; een addendum bij de bul waarmee de EUR bevestigt dat de houder van de bul tijdens de studietijd extracurriculaire activiteiten heeft ondernomen. Het erkenningscertificaat kan via dezelfde website tevens worden aangevraagd, zie hieronder.