Afstuderen

Afstuderen houdt in dat je alle onderdelen van een opleiding afrondt en als bewijs daarvan het bijbehorende diploma behaalt. Afstuderen bestaat bij iedere EUR-opleiding uit dezelfde drie stappen:

1: Afstudeervereisten
2: Afstudeerprocedures
3: Uitschrijven

 

Stap 1: Afstudeervereisten per EUR-opleiding

Controleer of je daadwerkelijk voldoet aan alle afstudeervereisten van je opleiding. Dit doe je door de onderstaande acties in OSIRIS Student uit te voeren.

Log in bij OSIRIS Student, en:

 • Controleer in het tabblad ‘Personalia’ of je persoonsgegevens kloppen; de EUR zal deze gegevens in officiële documentatie zoals je diploma opnemen.
 • Produceer je studievoortgangsoverzicht en controleer of je volgens onze administratie alle vereiste onderdelen hebt afgerond. Zie hiervoor het tabblad ‘Voortgang’, klik in het menu Osiris studentdat verschijnt op het tabblad ‘Studievoortgangsoverzicht’ en klik op ‘Uitvoeren op scherm’ of ‘Download bestand’.

Mocht je resultaten missen in je studievoortgangsoverzicht dien je contact op te nemen met de examenadministratie van je opleiding. Indien je persoonsgegevens in Osiris Student niet kloppen dien je contact op te nemen met Studielink. De studentenadministratie van de EUR neemt deze informatie over uit Studielink.

Voordat je kunt afstuderen dient het bovenstaande eerst verholpen te worden. Indien je in je persoonsgegevens of in je studievoortgangsoverzicht geen onvolkomenheden hebt ontdekt ga je door naar Stap 2.

 

Stap 2: Afstudeerprocedures per EUR-opleiding

Zodra je hebt vastgesteld dat je aan alle afstudeervereisten van je opleiding hebt voldaan (zie stap 1), is het tijd om de daadwerkelijke afstudeerprocedure van je opleiding te starten. Binnen de EUR worden twee typen van afstudeerprocedures gehanteerd: actieve graadverlening en passieve graadverlening.

Actieve graadverlening
Dit begrip houdt kort gezegd in dat de EUR op basis van informatie in OSIRIS periodiek controleert welke studenten aan alle afstudeervereisten van hun opleidingen voldaan hebben, en deze bevindingen deelt met die studenten. Vervolgens wordt de afstudeerprocedure voor deze studenten automatisch ingezet, tenzij er een gegronde reden is om het afstuderen uit te stellen. De bedoeling is dat uiteindelijk alle EUR-opleidingen dit type graadverlening gaan hanteren.

Indien jouw opleiding actieve graadverlening hanteert zul je deze webpagina nooit te hoeven raadplegen. Dan word je immers automatisch op de hoogte gebracht van het feit dat je bent afgestudeerd en wordt de afstudeerprocedure automatisch gestart. Mocht je desalniettemin vragen hebben over afstuderen dien je contact op te nemen met het ESSC.

 

Passieve graadverlening
Dit type graadverlening houdt in dat studenten zelf in de gaten dienen te houden of zij aan alle afstudeervereisten van hun opleidingen voldaan hebben. Indien aan alle vereisten voldaan is activeren de studenten zelf de examenadministratie van hun opleiding om de afstudeerprocedure te starten.

In de onderstaande tabel kun je op de opleiding die je volgt klikken om informatie over de afstudeerprocedure van die opleiding te raadplegen.

 

Bachelor

Faculteit

Opleiding

Erasmus School of Economics (ESE)

Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) (NL)

Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) (Int.)

Erasmus School of Law (ESL)

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)

Faculteit der Wijsbegeerte (FW)

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Rotterdam School of Management (RSM)

Erasmus MC (EMC) 
(SIN-Online channel 'EMC - Bachelor buluitreiking')

 

Master

Faculteit

Opleiding

Erasmus School of Economics (ESE)

Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)

Erasmus School of Law (ESL)

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)

 • International Public Management and Policy
  Voor deze opleiding geldt ook een andere procedure. Studenten kunnen contact opnemen met de mastercoördinator International Public Management and Policy voor meer informatie.
 • Bestuurskunde
  Voor de opleiding Bestuurskunde geldt een andere procedure. Bestuurskundestudenten kunnen contact opnemen met de mastercoördinator Bestuurskunde voor meer informatie.

Faculteit der Wijsbegeerte (FW)

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Rotterdam School of Management (RSM)

Erasmus MC (EMC)

(SIN-Online channel 'EMC - Master buluitreiking')

International Institute of Social Studies (ISS)

(Moodle 'Board of Examiners')

 

Stap 3: Uitschrijven

Nadat je de afstudeerprocedure doorlopen hebt word je niet automatisch als student van een opleiding uitgeschreven in Studielink en bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit moet je zelf doen. Onnodig lang ingeschreven staan kan problemen opleveren, zoals:

 • Je studenten OV-chipkaart moeten terugbetalen;
 • Collegegeld moeten betalen terwijl je eigenlijk al klaar bent;
 • Studiefinanciering moeten terugbetalen, en;
 • Op papier studievertraging oplopen terwijl dit in werkelijkheid niet het geval is.

Om de bovenstaande problemen te vermijden dien je je tijdig uit te schrijven. Dit doe je middels de onderstaande stappen.

3a. Uitschrijven bij Studielink
Log in en ga naar ‘Mijn opleidingen’. Klik op het kruisje achter de te verwijderen inschrijving. Het formulier ‘Verzoek tot uitschrijving’ verschijnt vervolgens; vul deze in en klik op ‘Bevestigen’.

3b. Uitschrijven bij DUO

 

Nadat je de bovenstaande drie stappen doorlopen hebt ben je definitief afgestudeerd. Gefeliciteerd!