Universitaire Keuzevakkengids

In de meeste studieprogramma's bestaat er de mogelijkheid om een (beperkt) deel van het onderwijsprogramma met keuzevakken en/of minors in te vullen. De 'vrije keuzeruimte' kan naar eigen believen worden ingevuld, onder goedkeuring van de examencommissie.
Hiervoor kunnen studieonderdelen van de eigen opleiding en faculteit, van andere faculteiten en van andere universiteiten in aanmerking komen. Beperkingen in de keuze kunnen gelegen zijn in voorkennisvereisten en in eventuele eisen die de examencommissie van de eigen opleiding stelt aan de invulling van de 'vrije keuzeruimte'

Informatie over de keuzemogelijkheden bij andere universiteiten kunt u vinden op de websites van de betreffende universiteiten: UvA, VU, UU, LEI, UvT, RU, RUG, UM, TU Delft, TUE, UT, WUR.

De omvang van de 'vrije keuzeruimte' kan per opleiding en per faculteit verschillend zijn. Ook de gestelde randvoorwaarden, bijvoorbeeld met betrekking tot het niveau van de keuzevakken, kan uiteenlopen.

Het is sterk aan te bevelen om, voordat de keuze gemaakt wordt, de studieadviseur van de eigen opleiding te raadplegen over de omvang van de keuzeruimte en de door de examencommissie gestelde eisen.

LET op: als je een keuzevak aan de EUR wilt volgen moet je je laten registreren als keuzevakstudent.