Voor wie is het ESSC?

Over het ESSC

Het Erasmus Studenten Service Centrum (ESSC) is het centrale servicepunt voor alle nieuwe en ingeschreven studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als student heb je met twee informatiepunten te maken: het ESSC en het informatiepunt vanuit je faculteit waar je je opleiding volgt.

Waarvoor kun je terecht bij het ESSC?

Het ESSC is je aanspreekpunt voor zaken die niet specifiek met je opleiding te maken hebben. Denk aan zaken zoals het gebruik van studielink voor het indienen van je inschrijfverzoek, de hoogte van en de betaling van je collegegeld, een afspraak met een studentendecaan of universiteitspsycholoog, loopbaanadvies, het aanbod van studieondersteunende trainingen en taalcursussen.  

Overzicht van het dienstenaanbod van het ESSC

Waarvoor kun je terecht bij je eigen facultaire informatiepunt?

Voor alle vragen over het onderwijs en de regels van je faculteit. Denk hierbij aan roosters, het inschrijven voor colleges en werkgroepen, de toelatingscriteria van de opleiding, het aanvragen van een vrijstelling voor een vak. Meer informatie vind je op de website  van de faculteit waarbij je een opleiding volgt.