Introductiecursus: Juridische aspecten van betalingsverkeer

Datum
vrijdag 9 feb 2024, 09:30 - 17:00
Type
Cursus
Gesproken taal
Nederlands
Locatie

Betaalvereniging Nederland Gustav Mahlerlaan 33 – 35 1082 MS Amsterdam

Voeg toe aan agenda
betalingsverkeer

In één dag een goed overzicht krijgen over wat er speelt op juridisch gebied in de betaalsector? Verkrijg een goede basis van waaruit u zich verder kunt verdiepen in het vakgebied. 

Het maximum aantal deelnemers is bereikt. Wanneer u zich aanmeldt, komt u op de wachtlijst en ontvangt u nader bericht.

Betaaldienstverlening wordt een steeds belangrijker onderdeel van de financiële sector. Waar men vroeger contant betaalde of met een pinpas aan de kassa, komen er diverse nieuwe mogelijkheden en spelers. Denk aan alle nieuwe manieren om online af te rekenen, maar ook QR-codes, betalen met de telefoon via Apple Pay en Google Pay en buy now, pay later. Er wordt ook steeds meer regelgeving op van toepassing. Denk aan PSD2, de Wire Transfer Regulation, de Interchange Fee Regulation en de Wwft. 

Juristen en compliance officers (en anderen) die zich deze regels eigen willen maken bevinden zich daardoor in een doolhof van regelgeving.  

Deze cursus geeft in één dag een introductie op wat van belang is op juridisch gebied in de betaalsector. Doel van de cursus is orde en overzicht te bieden. De cursist heeft dan een goede basis van waaruit hij/zij zich verder kan verdiepen in de regels die van belang zijn in de dagelijks werkzaamheden. 

Doelgroep

Deze introductiecursus ‘Juridische aspecten van betalingsverkeer’ is gericht op juristen en anderen die zich in de beroepspraktijk bezighouden met de betaaldienstverlening, zoals: 

 • Juristen en compliance officers bij banken en betaalinstellingen; 

 • Advocaten die zich bezighouden met betaaldienstverlening; 

 • Juristen en compliance officers bij andere partijen die zich begeven op de betaalmarkten (bijv. grote online platforms); 

 • Medewerkers van De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten. 

Logo's ICFG & Betaalvereniging NL

Opzet

De cursus is door International Center for Financial law & Governance (ICFG) van Erasmus School of Law opgezet in samenwerking met Betaalvereniging Nederland. De cursus betreft een eendaagse cursus met interactieve colleges van 9.30 tot 17.00 uur. Tussendoor volgen onderbrekingen voor korte pauzes en een lunchpauze. Gezien de kleinschalige opzet zal er ook ruim de gelegenheid zijn om vragen te stellen en met de docenten en medecursisten van gedachten te veranderen.  

Programma

In de cursus zullen meerdere thema’s aan bod komen. Daarbij zullen (onder voorbehoud van wijzigingen) onderstaande onderwerpen voorbijkomen: 

Overzicht van het betalingsverkeer - mr. G. Boudewijn

Hier wordt stilgestaan bij de verschillende typen betaaltransacties. Denk bijvoorbeeld aan betalingen door middel van cards, credit transfers, direct debits en alternative payment methods (iDEAL, Klarna en Paypal). 

Ook komen de verschillende actoren zoals issuers, acquirers, collecting PSPs en centrale banken aan bod. 

Wie te reguleren en waarom? - prof.mr. E.J. van Praag

In dit onderdeel worden de doelen van toezicht en bronnen van het recht besproken. Aandacht zal gegeven worden aan o.a. PSD2, EMD2, AMLD, sancties en beschikbaarheid (oversight). 

Tevens zullen de verschillende spelers met vergunning in het betalingsverkeer aan bod komen. Te denken valt aan: banken, elektronischgeldinstellingen, betaalinstellingen, AISPs en PISPs en afwikkelondernemingen. 

Daarnaast wordt gekeken naar de verschillende toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële Markten, Europese Centrale Bank, Autoriteit Consument & Markt, Autoriteit Persoonsgegevens, European Banking Authority en European Data Protection Board. 

Ook wordt stilgestaan bij de uitgezonderde spelers, zoals commercial agents, TelCo’s en technical serviceproviders. 

Veiligheid, fraude en aansprakelijkheid -  prof.mr. E.J. van Praag

Hier komen veiligheidsmaatregelen en aansprakelijkheid aan de orde. Besproken zal worden wat betaalinstrumenten, digital wallets en Strong Customer Authenticcation (SCA) zijn, maar ook wat er gebeurt bij foutieve betalingen en spoofing

Wwft en sancties - mr. A.A. Pasaribu

In dit onderdeel bespreken we het doel en de werking van de anti-witwas- en sanctieregelgeving. Is altijd duidelijk wie eigenlijk de client is? Hoe zit het met de monitoring van transacties, FIU-meldingen en sancties? 

Open Finance and competition - prof.mr. E.J. van Praag

Tot slot wordt ook stilgestaan bij rol van de Account Information Service Provider en (AISP) en Payment Initiation Service Provider (PIS), de toegang tot betalingssystemen, IBAN-discriminatie en interchange fees. 

Docenten 

De cursus wordt verzorgd door docenten met langjarige ervaring die boven het vakgebied staan. Juist daarom kunnen zij eenvoudig uitleggen waarom het gaat. Prof.mr. Emanuel van Praag treedt op als hoofddocent. 

 • Foto van Emanuel van Praag
  Prof.mr. E.J. (Emanuel) van Praag (hoofddocent)
  Hoogleraar Financiële Technologie en Recht aan Erasmus Universiteit Rotterdam en advocaat bij Kennedy Van der Laan
 • Mr. G. (Gijs) Boudewijn
  Mr. G. (Gijs) Boudewijn
  Algemeen Directeur Betaalvereniging Nederland en vice-voorzitter European Card Payments Association
 • Mr. A. (Adam) Pasaribu
  Mr. A.A. (Adam) Pasaribu
  Senior jurist bij De Nederlandsche Bank en fellow International Center for Financial Law & Governance

Opleidingspunten

Na deelname aan de cursus ontvangt u een certificaat van deelname. Hiermee kunt u zelf maximaal 6 opvoeren in het kader van de permanente opleiding voor de advocatuur, wanneer u voldoet aan de voorwaarden van de Nederlandse Orde van Advocaten. 

Kosten en inschrijving

De kosten voor deze cursus bedragen € 600,00 (excl. BTW) en zijn inclusief cursusmateriaal, lunch, versnaperingen en het boek ‘PSD2: naar open banking en bankieren in een ecosysteem’. Inschrijven voor de cursus geschiedt via onderstaand online inschrijfformulier. De cursus vindt doorgang bij minstens 10 deelnemers. Wanneer het maximumaantal deelnemers van 24 personen is bereikt, ontvangt u binnen vier werkdagen bericht hierover. Wij kunnen in dat geval uw inschrijving, indien gewenst, op de wachtlijst plaatsen.       

Annuleringsregeling

In geval van annulering door de deelnemer dient hiervan schriftelijk bericht te worden gegeven aan Erasmus School of Law en zijn mogelijk annuleringskosten van toepassing. Zie de algemene voorwaarden van Erasmus School of Law voor meer informatie over de annuleringsregeling.

Het maximum aantal deelnemers is bereikt. Wanneer u zich aanmeldt, komt u op de wachtlijst en ontvangt u nader bericht.

Aanmelden

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen