Promotie A. (Ahmad) Fuady

Op dinsdag 9 juni 2020 verdedigt A. Fuady zijn proefschrift, getiteld: ‘Tuberculosis-Related Catastrophic Costs Since the Implementation of Universal Health Coverage in Indonesia’.
Promotor
Prof.dr. J.H. Richardus
Co-promotor
Dr. A.J. Houweling
Begindatum

dinsdag 9 jun 2020, 13:30

Einddatum

dinsdag 9 jun 2020, 15:00

Op dinsdag 9 juni 2020 verdedigt A. Fuady zijn proefschrift, getiteld: ‘Tuberculosis-Related Catastrophic Costs Since the Implementation of Universal Health Coverage in Indonesia’.

Toegang tot tbc-gerelateerde diensten vaak duur en kan het financieel catastrofaal zijn voor huishoudens met tbc. Naast het elimineren van de incidentie van tbc, heeft de WHO End TB-strategie ook de doelstelling geformuleerd om het percentage tbc-getroffen huishoudens met catastrofale kosten tot nul procent terug te brengen. In 2014 startte Indonesië een nationaal ziekteverzekeringsprogramma (Jaminan Kesehatan Nasional, JKN) om een nationale dekking van ziektekostenverzekering (UHC) te bereiken. In de context van UHC in Indonesië beoogt dit proefschrift wetenschappelijke evidentie te leveren met betrekking tot de economische impact van tbc op huishoudensniveau, de relatie tussen catastrofale kosten en de effecten van tbc-behandeling, en de verbeteringen in het sociale zekerheidsstelsel die nodig zijn om tbc-gerelateerde catastrofen verder te verminderen.

Ondanks de implementatie van UHC in Indonesië, tbc-getroffen huishoudens nog steeds hoge kosten maken om toegang te krijgen tot tbc-gerelateerde diensten. Het verminderen van tbc-gerelateerde kosten is belangrijk omdat catastrofale kosten als gevolg van tbc, volgens onze bevindingen, een negatieve invloed hebben op de behandelingsresultaten en therapietrouw bij tbc.

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift online verdedigen.