Promotie A.I. (Iris) Glas

Promotor

Prof.dr. G.B.M. Engbersen

Co-promotor

Dr. F.G. Snel

Datum
donderdag 21 jan 2021, 13:30 - 15:00
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

Op donderdag 21 januari 2021 verdedigt A.I. Glas haar proefschrift, getiteld: ‘Fear of Crime and Neighbourhood Cohesion in Context; On the role of place, time and ethnic diversity’.

Dit proefschrift verschaft inzicht in waarom mensen zich veilig of juist onveilig voelen in hun woonomgeving, en illustreert hoe verschillen in onveiligheidsbeleving het beste verklaard en onderzocht kunnen worden. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van grootschalige (enquête-)data verzameld onder Nederlandse burgers, in het kader van de landelijke Veiligheidsmonitor en het Rotterdamse Wijkprofiel.

De belangrijkste inzichten zijn:  
- zoals ook uit eerder onderzoek gebleken, is ervaren onveiligheid een complete optelsom van verschillende factoren. Hoe onveilig een inwoner zich voelt, is dus niet enkel terug te leiden naar de hoeveelheid gepleegde criminaliteit. Er is een breed scala aan factoren die hierbij een rol spelen, zoals hoe groot de verscheidenheid naar herkomst is onder inwoners (etnische diversiteit), de mate van economische achterstand in woonomgeving en of de fysieke leefomgeving goed onderhouden is. 
- in onderzoek en beleid gericht op het verklaren of tegengaan van onveiligheidsgevoelens, neemt de buurt vaak een prominente rol in. Dit proefschrift laat zien waarom deze buurtaanpak soms te simplistisch is, en introduceert een alternatieve en preciezere aanpak (met ‘persoonlijke wooncirkels’ als centraal element). 
-de onveiligheidsbeleving kan door de jaren heen veranderen. Uit het proefschrift blijkt dat het percentage Rotterdammers dat zich wel eens onveilig voelt in zijn of haar buurt, is in de jaren 2003-2007 bijna gehalveerd. Vanaf 2008 zijn deze cijfers gestabiliseerd. Dit wijst erop dat mensen zich niet steeds onveiliger zijn gaan voelen zoals vaak wordt beweerd.

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of in de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift in een klein gezelschap of online verdedigen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen