Promotie A.M.M. (Anne-Claire) Peultier

Promotor

Prof.dr. J.L. Severens

Co-promotor

Dr. W.K. Redekop

Datum
donderdag 3 dec 2020, 15:30 - 17:00
Type
Promotie
Gesproken taal
English
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

Op donderdag 3 december 2020 verdedigt A.M.M. Peultier haar proefschrift, getiteld: ‘Cost-effectiveness Modelling of Complex Diagnostic Strategies in Cardiovascular Diseases; early HTA supporting healthcare decision making’.

Er zijn verschillende beeldvormende diagnostische test voorhanden en de vraag is relevant wat de waarde van een nieuwe geavanceerde scanner kan zijn in het kader van de zorg bij cardiovasculaire aandoeningen?

Om deze vraag te beantwoorden onderzocht Anne-Claire Peultier in vier Europese landen de huidige diagnostische en therapeutische zorg voor patiënten met een cerebrovasculair accident (CVA, ofwel beroerte) en patiënten met coronaire vaataandoeningen. Hiervoor deed zij een systematisch literatuur onderzoek en voerde twee vragenlijst-onderzoeken uit bij artsen. Ook onderzocht zij door middel van rekenkundige modellen de potentiële kosten-effectiviteit van een in ontwikkeling zijnde scanner. Op basis van de situaties in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Hongarije, Zweden en de Verenigde Staten analyseerde zij de gezondheidseconomische waarde voor verschillende gezondheidszorgsystemen.

De resultaten laten grote variatie tussen de landen zien wat betreft inzet van diagnostische technologie in acute zorg bij CVA en acuut coronair syndroom (ACS, waaronder hartaanval).

De analyses op basis van de rekenmodellen geven voor de vijf landen aan dat de nieuwe scanner kosten-effectief kan zijn voor het selecteren van patiënten die in aanmerking komen voor behandeling van een aangedaan bloedvat. Een lage specifiteit van de scanner leidt tot een minder gunstige kosten-effectiviteit. In sommige subgroepen is de onzekerheid over de kosten-effectiviteit aanzienlijk.

De resultaten voor patiënten met non-obstructief coronaire vaataandoeningen laten zien dat een verbeterde beeldvormende test die het mogelijk maakt instabiele plaques te detecteren die behandeld kunnen worden met statines, in het Verenigd Koninkrijk kosten-effectief kan zijn. Hierbij is de hogere sensitiviteit van de scanner van kritische waarde.

De exacte waarde van de nieuwe scanner zal nog bepaald moeten worden op het moment dat gegevens uit de zorgpraktijk voorhanden zijn. Hierbij zal brede inzet van de technologie in beschouwing moeten worden genomen.

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift in een klein gezelschap of online verdedigen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen