Promotie A. (Anoek) Castelein

Op donderdag 18 maart 2021 verdedigt A. Castelein haar proefschrift, getiteld: ‘Models for Individual Responses: Explaining and predicting individual behavior’.
Promotor
Prof.dr. D. Fok
Promotor
Prof.dr. R. Paap
Begindatum

donderdag 18 mrt 2021, 13:00

Einddatum

donderdag 18 mrt 2021, 14:30

Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein

Op donderdag 18 maart 2021 verdedigt A. Castelein haar proefschrift, getiteld: ‘Models for Individual Responses: Explaining and predicting individual behavior’.

In dit proefschrift ontwikkel ik methodes om individuele uitkomsten te verklaren. Deze methodes richten zich op het accuraat schatten en voorspellen van reacties van individuen: hoe reageren individuen (bijvoorbeeld met hun aankoopgedrag) op een verandering in verklarende variabelen (bijvoorbeeld prijs)? Wanneer de reacties van individuen bekend zijn, kunnen publieke en private organisaties deze informatie gebruiken om effectief beleid te maken. Zo kunnen bijvoorbeeld zorgverleners hun gezondheidsbehandelingen afstemmen op een individu of kunnen supermarkten persoonlijke aanbiedingen en aanbevelingen doen. De methodes ontwikkelt in dit proefschrift dragen bij aan de literatuur door het toestaan van meer realistisch individueel gedrag, met name wanneer datasets weinig informatie per individu bevatten. Zo staan de methodes toe dat individuen sterk van elkaar kunnen verschillen, en dat sommige factoren geen invloed hebben op bepaalde individuen (hoofdstuk 2). Daarnaast staan de methodes toe dat het gedrag van individuen over tijd kan veranderen (hoofdstukken 3 en 4). In de toepassingen in dit proefschrift zien we dat de methodes leiden tot betere voorspellingen van individuele reacties. Deze verbeterde voorspellingen kunnen worden gebruikt om beter beleid te ontwerpen. De methodes zijn algemeen toepasbaar op verschillende soorten problemen, zoals binnen de gezondheidszorg en marketing.

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of in de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift in een klein gezelschap of online verdedigen.