Promotie A. (Anran) Zhang

Promotor

Prof.dr. M.G. Faure

Promotor

Prof.dr. Y. Li

Datum
vrijdag 8 jan 2021, 11:30 - 13:00
Type
Promotie
Gesproken taal
English
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

Op vrijdag 8 januari 2021 verdedigt A. Zhang zijn proefschrift, getiteld: ‘Knocking on Arbitrators’ Doors: Legal standing of controlled entities in investment treaty arbitration’.

Wanneer rechtspersonen bij arbiters aankloppen om toegang te krijgen tot investeringsarbitrage (ITA), dient doorgaans als eerste te worden vastgesteld of zij in aanmerking komen voor arbitrage. De bevoegdheid ratione personae impliceert dat bepaald moet worden welke entiteiten op grond van de verdragen kwalificeren als buitenlandse investeerders en stelt deze gekwalificeerde investeerders in staat hun inhoudelijke bescherming na te streven. Sinds de oprichting van ITA geven verdragen echter geen duidelijk antwoord op de vraag hoe de status van specifieke soorten entiteiten moet worden vastgesteld. In de praktijk voorzien arbitragetribunalen niet in een rechtlijnige en integrale aanpak voor wat betreft het beoordelen van de statuskwesties, hetgeen de functionaliteit van het schikkingsmechanisme in een geschil tussen de investeerder en de Staat in twijfel trekt. In het licht van deze argumenten focust het onderzoek zich, wanneer rechtspersonen hun claims indienen, op de vraag of en in hoeverre arbitrage voor hen tot de mogelijkheden behoort. In dit proefschrift wordt de volgende onderzoeksvraag beantwoord: Hoe zou de toegang van verschillende soorten rechtspersonen tot ITA moeten worden bepaald? Het onderzoek constateert vier verschillende entiteiten, waarvan de status het voorwerp is van bevoegdheidsgeschillen in ITA. De bestudeerde entiteiten zijn, onder meer, (1) gecontroleerde entiteiten, (2) aandeelhouders, (3) staatsbedrijven en (4) Variable Interest Entities. Het doel van het onderzoek is een gedetailleerd plan van aanpak te verschaffen ter begeleiding van arbitragetribunalen bij het vaststellen van de status van rechtspersonen. Dit heeft ertoe geleid dat dit onderzoek ook voorstellen doet voor toekomstige onderhandelingen over investeringsverdragen.

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift in een klein gezelschap of online verdedigen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen