Promotie A. (Azi) Amirnasr

Promotor

Prof.dr. S. Sleijer

Co-promotor

Dr. E.A.C. Wiemer

Datum
dinsdag 12 jan 2021, 13:30 - 15:00
Type
Promotie
Ruimte
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC
Voeg toe aan agenda

Op dinsdag 12 januari 2021 verdedigt A. Amirnasr haar proefschrift, getiteld: ‘MicroRNAs - Micro Molecules with Macro Clinical & Molecular Implications’.

Weke delen tumoren (sarcomen) vormen een zeldzame en heterogene groep kankers van mesenchymale origine. Op basis van morfologische en pathologische kenmerken worden meer dan 50 verschillende subtypen onderscheiden. De groep sarcomen bevat locaal agressieve en maligne tumoren die onstaan in of uit bindweefsel zoals synoviaal weefsel, vet, spier, perifere zenuwen en fibreus of gerelateerde weefsel. Samen omvatten de weke delen tumoren ongeveer 1 a 2% van alle maligniteiten bij volwassenen en circa 10% van de maligniteiten die bij kinderen voorkomen.
 
Belangrijk voor de behandeling van sarcomen zijn chirurgie, radiotherapie en chemotherapie. Systemische chemotherapie wordt gewoonlijk gegeven aan patiënten met gevorderde of gemetastatseerde ziekte die niet meer in aanmerking komen voor een locaal curatieve behandeling.  De chemotherapie is veelal gebaseerd op de middelen doxorubicine of ifosfamide in combinatie met docetaxel of gemcitabine. De prognose voor de patiënt varieert en is afhankelijk van het precieze sarcoom subtype, de tumor grootte, tumor gradering en de locatie van de tumor. Ondanks de recente introductie van nieuwe antikanker middelen, zoals pazopanib en trabectedine, blijft de uitkomst voor patiënten met gevorderde ziekte slecht met een mediane overleving van ongeveer 12 maanden. Dit benadrukt de noodzaak van de ontwikkeling van nieuwe therapeutische strategieën.

Het onderzoek beschreven in dit proefschrift richt zich op twee verschillende typen sarcomen, kwaadaardige perifere zenuwschede tumoren (MPNST) en gastrointestinale stromale tumoren (GIST). Het doel was om een beter begrip te krijgen van de biologie van deze tumoren om zo hun klinische gedrag te kunnen verklaren en uiteindelijk te komen tot een betere behandeling van deze kankers. 

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift in een klein gezelschap of online verdedigen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen