Promotie B. (Björn) Schouten

Wilful Misconduct and Deliberate Recklessness in Employment Law and Private Law
Promotor

Prof.mr.dr. C.J. Loonstra

Promotor

Prof.mr.dr. A.R. Houweling

Datum
vrijdag 26 nov 2021, 13:00 - 14:30
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

Op 26 november 2021 verdedigt B. Schouten zijn proefschrift, getiteld: ‘Wilful Misconduct and Deliberate Recklessness in Employment Law and Private Law’.

In het arbeidsrecht komen de begrippen ‘opzet’ en ‘bewuste roekeloosheid’ op verschillende plaatsen voor. Dezelfde of zeer vergelijkbare begrippen worden ook in andere deelgebieden van het privaatrecht gebruikt, zoals het verzekeringsrecht, het vervoersrecht, en het verkeersaansprakelijkheidsrecht. De begrippen worden echter niet overal op dezelfde manier uitgelegd. Dit roept de vraag op of de wijze waarop de begrippen ‘opzet’ en ‘bewuste roekeloosheid’ in het privaatrecht worden uitgelegd, intern consistent is met de wijze waarop deze begrippen in het arbeidsrecht worden uitgelegd. In het proefschrift wordt de uitleg van ‘opzet’ en ‘bewuste roekeloosheid’ in zowel het arbeidsrecht als in andere deelgebieden van het privaatrecht besproken. Daarbij komen de parlementaire geschiedenis, de literatuur en zowel de jurisprudentie van de Hoge Raad als de lagere jurisprudentie uitvoerig aan de orde. Vervolgens worden de bevindingen uit het arbeidsrecht en het privaatrecht aan de hand van drie gezichtspunten met elkaar vergeleken: terminologie, ratio en type rechtssubject. Daarbij worden de geconstateerde verschillen en overeenkomsten besproken en worden dwarsverbanden gelegd tussen de verschillende rechtsgebieden.

De openbare verdediging zal plaatsvinden in de Senaatszaal, 1e verdieping Erasmus Building, locatie campus Woudestein. De ceremonie zal exact om 13.00 uur beginnen. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen