Promotie C. (Christina) Mitropoulou

Promotor

Prof. dr. R.H.N. van Schaik

Co-promotor

Dr. A. Vozikis

Datum
woensdag 16 dec 2020, 09:30 - 11:00
Type
Promotie
Gesproken taal
English
Ruimte
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC
Voeg toe aan agenda

Op woensdag 16 december 2020 verdedigt C. Mitropoulou haar proefschrift, getiteld: ‘Economic Evaluation of Pharmacogenetics-guided Interventions for Cardiology’.

Het centrale doel van Personalised Medicine is om de genetische informatie van het individu te gebruiken in het klinische besluitvormingsproces.  “Farmacogenetica”, ofwel “pharmacogenetics”, is het onderzoek van overerfbare componenten en het metabolisme van geneesmiddelen. Later werd de term “Pharmacogenomics” ingevoerd als een breder veld, waarin naast overerfbare DNA varianten ook verworven mutaties die invloed hebben op het metabolisme worden meegenomen. De vooruitgang die in de afgelopen decennia is geboekt bij de ontwikkeling van Personalised Medicine viel samen met gezondheidszorgstelsels die meer nadruk legden op het gebruik van evidence-based medicine, vanwege de toenemende financiële druk op de gezondheidszorg.  Er wordt vaak beweerd dat personalisering van behandeling de klinische uitkomsten voor patiënten zal verbeteren en zo zal bijdragen aan een effectiever gebruik van gezondheidszorgmiddelen. Daarom is er een toenemende vraag naar bewijs van klinische bruikbaarheid en analyse van kosteneffectiviteit om het gebruik van Personalised Medicine in de gezondheidszorg te ondersteunen. Pharmacogenomics is een kerncomponent van Personalised Medicine en zal daarom als voorbeeld worden gebruikt om de toepassing van economische evaluatie van Personalised Medicine toe te lichten.  Het doel van dit proefschrift is om de gezondheidsvoordelen van genoomgeleide behandelingsinterventies te beoordelen in vergelijking met de standaardinterventies die in de huidige medische praktijk worden gebruikt. We richten ons op de economische analyse van farmacogenetisch-geleide behandeling met warfarine en clopidogrel, vooral omdat de laatste jaren cardiologie het belangrijkste medische specialisme is geworden waarin farmacogenetische toepassingen in de praktijk worden toegepast. Bovendien hebben we in dit proefschrift, door middel van structurele vragenlijsten, de opvattingen, meningen en attitudes van de verschillende belanghebbenden en van het grote publiek over genomische geneeskunde, en de impact hiervan op de samenleving, onderzocht. Tenslotte hebben we een alternatieve methodologische benadering voor kosteneffectiviteits-analyse voorgesteld en een praktische leidraad ontwikkeld voor besluitvorming door budgethouders.

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift in een klein gezelschap of online verdedigen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen