Promotie C.F. (Carla) Murillo Perez

Promotor

Prof.dr. H.J. Metselaar

Promotor

Prof.dr. H.L.A. Janssen

Datum
vrijdag 8 jan 2021, 13:30 - 15:00
Type
Promotie
Gesproken taal
English
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

Op vrijdag 8 januari 2021 verdedigt C.F. Murillo Perez haar proefschrift, getiteld: ‘Prognostic Factors for Clinical Outcomes in Patients with Primary Biliary Cholangitis’.

Primaire biliaire cholangitis (PBC) is een chronische, cholestatische leverziekte waarbij voornamelijk vrouwen zijn aangedaan; 1 op de 1000 vrouwen boven de 40 jaar heeft deze ziekte. Robuust onderzoek naar deze ziekte is lastig, omdat het relatief zeldzaam is en het beloop tot het eindstadium van de leverziekte of het overlijden aan de ziekte een langzaam progressief beloop kent. Om kwalitatief goed onderzoek te verrichten zijn grote patiëntengroepen nodig met een jarenlange follow-up duur en dit is nauwelijks te realiseren vanuit één onderzoekscentrum. Daarom is een samenwerking tussen multiple centra wereldwijd noodzakelijk en dit heeft als extra voordeel dat de resultaten beter generaliseerbaar zijn. Naast de Global PBC Study Group, waarvan meerdere studies opgenomen zijn in dit proefschrift, hebben meerdere samenwerkingsverbanden, zoals de UK-PBC Consortium en CaNAL, zichzelf reeds bewezen. De Global PBC Study Group richtte zich in eerste instantie op het valideren van biomarkers, zoals alkalische fosfatase (ALP) en bilirubine, als surrogaat voor klinische eindpunten in PBC patiënten.1 Deze worden nu wereldwijd gebruikt in de klinische praktijk en in klinische trials waarbij de noodzaak voor tweedelijnsbehandeling wordt onderzocht, alsmede de effectiviteit van potentiële medicatie. Het uiteindelijke doel van internationale samenwerkingsverbanden is om de prognose van PBC patiënten te optimaliseren met behulp van heldere behandelstrategieën, door het opstellen van zorgpaden, het identificeren van risicofactoren, het vroegtijdig inzetten van tweedelijnsbehandelingen en het vaststellen van biochemische behandeldoelen.

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift in een klein gezelschap of online verdedigen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen