Promotie C.M. (Curtis) Goldsby

Digital governance gedemystificeerd: Een verkenning van de mechanismen en afwegingen van blockchains voor organisaties
Promotor
Prof.dr.ir. J.C.M. van den Ende
Co-promotor
Dr. H.J.D. Klapper
Datum
donderdag 29 feb 2024, 13:00 - 14:30
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

Op donderdag 29 februari 2024 verdedigt C.M. Goldsby het proefschrift met de titel: ‘Digital governance gedemystificeerd: Een verkenning van de mechanismen en afwegingen van blockchains voor organisaties‘.

Korte samenvatting over het doel van het proefschrift:

In dit tijdperk van digitale transformatie nemen organisaties innovatieve bestuursvormen aan om bestaande structuren te automatiseren of aan te vullen. Dit proefschrift benadrukt de rol van digitale governance bij het faciliteren van digitale uitwisselingsrelaties binnen en tussen organisaties. Om te beginnen wordt een typologie van digitale governance geïntroduceerd die bestaat uit analoge, uitgebreide (‘augmented’) en geautomatiseerde bestuursvormen, die elk hun eigen controle-, coördinatie-, stimulerings- en vertrouwensmechanismen hebben. Vervolgens wordt in dit proefschrift gekeken naar blockchaintechnologie als belangrijke mogelijkheid om digitale governance binnen en tussen organisaties te implementeren, zodat vertrouwensloze (‘trustless’) uitwisselingen tussen actoren, onafhankelijkheid van dure tussenpersonen en consensus op basis van op regels gebaseerde automatisering mogelijk worden.

Binnen organisaties creëert blockchain een rechtstreeks informatiekanaal tussen opdrachtgevers (‘principals’) en opdrachtnemers (‘agents’), wat organisatiestructuren op twee manieren beïnvloedt. Verticale desintermediatie stroomlijnt structuren, wat leidt tot een verhoogde cognitieve belasting door de toegenomen informatie. Laterale herintermediatie daarentegen introduceert nieuwe monitorings- en stimuleringsmechanismen, maar offert daarbij flexibiliteit op ten gunste van strikte laterale sequentiëring.

Bij blockchain-governance tussen organisaties moeten oprichters nadrukkelijk drie afwegingen maken: ze moeten (1) de ideale combinatie van analoge en geautomatiseerde bestuursmechanismen selecteren, (2) het delicate evenwicht bewaren tussen strikte controle enerzijds en het stimuleren van netwerkadoptie anderzijds, en (3) de inherente spanningen tussen rigiditeit en dynamiek op waarde schatten die het gevolg kunnen zijn van diepgewortelde van oprichters afkomstige structuren.

Over het geheel genomen levert dit proefschrift een bijdrage aan de governance-literatuur doordat het digitale governance als aparte vorm omschrijft, belangrijke mechanismen en afwegingen gerelateerd aan blockchain toelicht, en waardevolle inzichten biedt voor zowel academici als professionals in het werkveld die worstelen met de complexiteiten van digitale governance. Breder gezien draagt dit proefschrift bij aan de discussie rondom digitale transformatie door de focus te verplaatsen van organisatieprocessen en bedrijfsmodellen naar digitale governance.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 13.00 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen eventueel op het scherm buiten meekijken. Er is geen mogelijkheid tot toelating tijdens het eerste gedeelte van de ceremonie. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen