Promotie D. (Du) Du

Promotor

Prof.dr. Y. Li

Promotor

Prof.dr. C.A. Schwarz

Datum
vrijdag 10 jul 2020, 11:30 - 13:00
Type
Promotie
Voeg toe aan agenda

Op vrijdag 10 juli 2020 verdedigt D. Du haar proefschrift, getiteld: ‘A Comparative Study of the Legislative Designs Concerning Foreign Takeover Bids of Listed Companies: China and the Netherlands’.

Buitenlandse overnames, als een vorm van directe buitenlandse investeringen (DBI), creëren een (veelal) langdurige relatie tussen een buitenlandse investeerder en de onderneming in het ontvangende land en kunnen daarbij een positief effect hebben op de economie van het gastland. Tegelijkertijd is een tendens waarneembaar tot grotere waakzaamheid bij de regeringen van de gastlanden, waarschijnlijk omdat deze overnames worden gezien als een mogelijke dreiging voor bijvoorbeeld lokale werkgelegenheid, controle over vitale ondernemingen, het economisch netwerk en concurrentievermogen bijvoorbeeld in hightech, alsook de nationale veiligheid. Verschillende landen zoeken hun toevlucht tot een grote verscheidenheid aan juridische instrumenten en leggen in verschillende gradaties beperkingen op aan buitenlandse investeerders ter vermindering van de risico’s veroorzaakt door grensoverschrijdende overnames. De variëteit in nationale regels op dit terrein is groot, hetgeen leidt tot een wisselend beeld over mogelijkheden tot verkrijgen van controle door buitenlandse partijen, waardoor een gelijk speelveld ontbreekt. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot discussies over gelijke posities bij grensoverschrijdende overnames, waarbij met name de vraag naar reciprociteit aan de orde is.

Tegen deze achtergrond besteed deze vergelijkende studie aandacht aan de vraag hoe de nationale wetgevers reageren vanuit die bezorgdheid, waarbij ook het ontbreken van dat ‘level playingfield’ een rol speelt, waarbij gekeken wordt naar de Chinese en Nederlandse aanpak.

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift online verdedigen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen