Promotie E. (Elena) Ghibbelini

Op donderdag 1 april 2021 verdedigt E. (Elena) Ghibbelini haar proefschrift, getiteld: ‘Bank Crisis Management and State Aid in the EU: A comparative Law and Economics analysis of bank resolution, precautionary recapitalisation and bank liquidation’.
Promotor
Prof.dr. A.M. Pacces
Promotor
Prof.dr. M. Lamandini
Organisatie
RILE
Begindatum

donderdag 1 apr 2021, 10:30

Einddatum

donderdag 1 apr 2021, 12:00

Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein

Op donderdag 1 april 2021 verdedigt E. (Elena) Ghibbelini haar proefschrift, getiteld: ‘Bank Crisis Management and State Aid in the EU: A comparative Law and Economics analysis of bank resolution, precautionary recapitalisation and bank liquidation’.

Deze dissertatie analyseert het EU-regelgevingskader voor crisisbeheersing in de banksector, met een nadruk op de onderlinge verbindingen tussen de regels voor afwikkeling van banken en overheidssteun en de gevolgen daarvan voor concurrentie tussen banken en marktstructuren.

De eerste stap daartoe is een beoordeling van de EU-regels voor overheidssteun, toegepast op de banksector, om te bepalen wat de voorwaarden zijn voor het verstrekken van gemeenschapsgeld aan noodlijdende instellingen en hoe deze voorwaarden zich hebben ontwikkeld vanaf de laatste financiële crisis tot recente jaren. De instelling van de bankenunie biedt een belangrijke achtergrond waartegen kan worden geëvalueerd hoe een grotere mate van sectorale integratie op EU-niveau de invoering van de regels voor overheidssteun heeft beïnvloed en hoe de strategieën voor afwikkeling van de bankencrisis zijn geactualiseerd. De focus is met name gericht op het bereikte evenwicht tussen financiële stabiliteit en de concurrentiebeleidsdoelstellingen wanneer overheidsmaatregelen worden toegepast met het oog op stabilisering in het geval van in nood verkerende banken. Wat dit betreft is dit onderzoek gebaseerd op de interactie tussen de bankenmededeling van de Europese Commissie uit 2013 en de recentere voorschriften geïntroduceerd door de EU-richtlijn voor het herstel en de afwikkeling van banken [Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD)], om de efficiëntie van het bestaande regelgevingskader te beoordelen en te evalueren hoe de kennelijke wisselwerking tussen financiële stabiliteit en concurrentie wordt aangepakt. 

Nu een aantal bankencrisis afwikkelingsstrategieën en instrumenten ter beschikking staan via het samengestelde kader van regels inzake afwikkeling en overheidssteun, is deze dissertatie erop gericht om te beoordelen hoe het gebruik van verschillende combinaties van deze strategieën en instrumenten de prikkels van bankiers en de bancaire marktstructuren op verschillende manieren kan beïnvloeden. Dit onderzoek biedt hiertoe een gedetailleerde vergelijkende analyse van de meest recente gevallen van toepassing van respectievelijk bankafwikkeling, herkapitalisatie uit voorzorg en bankliquidatie, om een geactualiseerd en uitvoerig overzicht te verschaffen van de verschillende beschikbare en geschikte instrumenten ten behoeve van de verschillende soorten van bankfaillissementen. 

Dit onderzoek is relevant, zowel vanuit een positief als vanuit een normatief perspectief. Vanuit het eerstgenoemde oogpunt tracht dit onderzoek een licht te doen schijnen op de complexiteit van de interactie tussen alternatieve crisisbeheersingsinstrumenten en vormen van overheidssteun, waarbij de voortdurende rol wordt benadrukt van het verstrekken van gemeenschapsgelden bij het beïnvloeden van het marktgedrag van instellingen afhankelijk van de keuze van het bankherstructureringsinstrument evenals de prikkels van overheidsinstanties bij de keuze welke reddingstrategieën en instrumenten toe te passen op verschillende gevallen van in nood verkerende banken. Vanuit het laatstgenoemde oogpunt wordt echter benadrukt hoe het regelgevingskader, zoals dat is ontworpen en/of toegepast, het gedrag en de structuur van instellingen en markten actief kan vormen, met als doel om te beoordelen of in de praktijk wordt voldaan aan de beoogde regelgevingsdoelen van de BRRD en het bevorderen van beleidsvoorstellen voor mogelijke verbeteringen in dit verband.

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of in de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift in een klein gezelschap of online verdedigen.