Promotie E. (Els) Wieten

Promotor

Prof.dr. M.J. Bruno

Co-promotor

Dr. V.M.C.W. Spaander

Datum
woensdag 18 dec 2019, 09:30 - 11:00
Type
Promotie
Ruimte
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC
Voeg toe aan agenda

Op woensdag 18 december 2019 verdedigt E. Wieten haar proefschrift, getiteld: ‘FIT for Colorectal Cancer Screening: From standard to tailored strategies‘.

De graad van interval kankers is een zeer belangrijke kwaliteit indicator van een bevolkingsonderzoek. In hoofdstuk 2 voerden we een systematisch literatuur onderzoek uit en een meta-analyse om de incidentie van interval kankers te berekenen. We vonden dat de incidentie van interval kankers na een negatieve gFOBT hoger was dan na een negatieve FIT. Deze resultaten ondersteunen het gebruik van FIT ten opzichte van gFOBT. In Nederland is het bevolkingsonderzoek darmkanker gestart in 2014. We hebben een groot wetenschappelijk onderzoek gedaan om twee testen met elkaar te vergelijken in hun vermogen om darmkanker en voorlopers van darmkanker, te samen gevorderde poliepen of advanced neoplasie genoemd, op te sporen. We nodigden meer dan 40.000 mensen uit om deze twee testen uit te voeren in dezelfde ontlasting. In hoofdstuk 3 lieten we zien dat beide testen equivalent waren in de opsporing van advanced neoplasie. In hoofdstuk 4 vergeleken we dezelfde testen met elkaar, maar dan op gebruikersgemak van de test en deelname percentage. We vonden kleine, maar significante, verschillen in gebruikersgemak ten voordele van de FOB-Gold. De meeste deelnemers hadden geen voorkeur voor één van beide testen. We vergeleken de beide testen ook in hun vermogen om advanced neoplasie op te sporen bij verschillende afkapwaarden in hoofdstuk 5. Factoren die gebruikt kunnen worden om screening op maat aan te bieden zijn onder andere geslacht, leeftijd, leefstijl, omgevingsfactoren, genen, aantal aangeboden testen en de gehanteerde afkapwaarde van de test. In hoofdstuk 6 bekeken we het diagnostisch vermogen van een bevolkingsonderzoek met twee testen en bekeken we hoe kan worden omgegaan met een deelnemer die twee testresultaten heeft.  In hoofdstuk 7 analyseerden we de percentages positieve testen  en detectiegraad van gevorderde poliepen van FIT over verschillende leeftijdscategorieën en berekende de impact op de vraag naar darmonderzoeken bij gebruik van verschillende afkapwaarden van de test. We vonden dat de percentages positieve testen, de detectiegraad en de positief voorspellende waarde om gevorderde poliepen te detecteren, allemaal toenamen met de leeftijd. In hoofdstuk 8 onderzochten we het effect van screening op maat naar geslacht.

De openbare verdediging zal plaatsvinden in de Prof. Andries Queridozaal, 3e verdieping Onderwijscentrum, Erasmus MC. De ceremonie zal exact om 09.30 uur beginnen. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen